शेवटी आई ने समजून घेतले….!!! २

नमस्कार मित्रांनो,

मी आशिष परत तुमच्यासाठी स्टोरी घेऊन आलो आहे. माझी पहिली स्टोरी

शेवटी आई ने समजून घेतले….!!! १ ही तुम्ही वाचलीच असेल आता या पुढे काय झालं हे मी दुसऱ्या भागात सांगत आहे स्टोरी कशी वाटली हे नक्की मला इमेल करा आणि आंटी आणि मुलींना पाहिजे असेल तर मला ईमेल करा..

मी आईच्या पुच्चीत १ बोट टाकलं आणि आत बाहेर करत होतो तर आई बोलली आशु नको

आई – तुला फक्त बघायचे होत ना नागडी हात नको लाऊस

मी – आई आता बघितलंच तर मग करू दे ना

आई – आशु नाहीईई

काय करायचे आहे आता तुला नालायका

मी – तेच आई जे तू पप्पा सोबत करतेस आज तर पप्पा नाही तर मी आहे ना…..

आई – वेडा झालास का आशु मी तुझी आई आहे आणि मी तुला फक्त दाखवलं ते तुझ्या अभ्यास वर कोणताही परीनाम नाही झाला पाहिजे म्हणून कळलं का

मग आई उठली आणि गाऊन घातला आणि बाहेर गेली माझी तर गांड फाटली आता मला वाटलं आई देईल मला आज पण तसं झालं नाही मला वाटलं आई पप्पा ला सगळं सांगेल म्हणून मी तसाच झोपून राहिलो 15 मी नंतर आई आत आली आणि मला बोलली काय झालं रे का रडतोय मी बोललो सॉरी आई काही नाही झालं मग आई बोलली जाऊदे मी सगळं विसरून गेले ते झोप आता खूप उशीर झालाय मग आम्ही झोपू लागलो तर 12 वाजले होते रात्रीचे आणि अचानक पाऊस सुरू झाला जोरात मे महिन्यात पाऊस खूप अवकाळी पाऊस होता मग काही मिनिटानंतर लाईट सुद्धा गेली गावात पाऊस असला की लाईट जाते हे तुम्हाला माहीत असेलच मग काही वेळानंतर आम्ही खिडकी उघडली करण गर्मी खूप होत होती आणि आम्हाला उकडत होत

मग आम्ही खिडकी उघडली तर पाऊस आत येत होता मग आम्ही खिडकी उघडी ठेवली मग आई बोलली एवढ्या गर्मी मध्ये कस झोपुया आशु मग आम्ही झोपू लागलो तर आई ला बाथरूम मध्ये जायचं होतं मग आई मला घेऊन गेली तर आम्ही टॉर्च घेऊन गेलो आई माझ्या समोर गाऊन वर करून खाली बसली आणि सु करू लागली मस्त आवाज येत होतं सSSUऊऊऊ सारररर सरररर असा आवाज येत होता मग ती उठली आणि तिने गाऊन ने पुच्ची पुसली सगळं मी बघत होतो टॉर्च माझ्या जवळ होती मग हे सर्व बघून माझा उठला होता मग आई बोलली तू पण करून घे मग मी माझी चड्डी खाली केली तर माझा ६ इंच चा उभा आई ने बघितलं तर आई बोलली बाप रे आशु काय विचार करत होतास एवढा कसा झाला मी काही बोललो नाही तसाच उभा होतो मला सु येत नव्हती तर मी आई ला बोललो तर ती बोलली थांब मी तुला मदत करते आणि ती खाली बसली आणि माझा लंड हातात घेतला आणि हलवू लागली आणि आवाज करू लागली ससररर ससर्रर्रर्रर्र मग मला सु आली आणि थेंब आई च्या अंगावर गेली मग आम्ही उठलो आणि बेडरूम मध्ये गेलो

मग आम्ही झोपू लागलो तर गर्मी मुले आई बोलली आशु कपडे काढून झोपुया रे बाळा गर्मी खूप आहे. मग आई ने गाऊन काढला आणि मी चड्डी काढली आणि नागडे झोपू लागलो आता आम्हाला लाज वाटत नव्हती तर मी असच आईला विचारलं आई एक विचारू का झोप येत नाहीये ना हो रे बाळा

मी – आई आपण काही करू नाही फक्त मी हात फिरवू का तुझ्या अंगावर plz

आई – तू नाही ऐकणार ना आशु ठीक आहे आज साठी फक्त

मी – आई थँक्स

आई – फक्त हात फिरव

मी – आई सगळी कडे हा

आई – हो रे नालायका

मी – आई सोबत तुला किस पण करेल

आई – ठीक आहे आशु तुला पाहिजे ते कर

मग मी सरळ आई वर आलों आणि आईच्या ओठावर ओठ ठेवले आणि किस करू लागलो आई आधी ओठ दाबत होती मग मी आई ला बोललो आई तू पण मला साथ दे मग आई ने ओठ उघडले आणि मला किस ला साथ देऊ लागली.

मग आम्ही तोंडात तोंड टाकून 5 मिनिट किस केली असेल पहिली मग दूर झालो तेंव्हा आई धापा टाकत बोलली आशु ओठ सुजवतो का माझे एवढी किस कधीच केली नाही मी पहिली वेळ एवढी मोठी किस केली आई मी पण पहिली वेळ किस केली ग मग आई चा श्वास गरम होत होता आणि आई बोलली बाजू ला का झालास रे ये ना वर मस्त वाटत आहे

मग मी नाही बोललो आई आज मला जे पहिजे तेच मग मी आणि आई एक कडेवर झोपून किस करू लागलो मग मी हात खाली नेत बुब्स वर नेऊन दाबू लागलो आणि आई किस करत करत आहहहहआ करू लागली मग मी १ हात खाली नेला आणि पुच्ची कुरवाळू लागलो आईचा श्वास अजून वाढला मग आई माझ्या डोक्यात हात टाकून दाबू लागली आणि किस करू लागली तेवढ्यात आई चा हात माझ्या लंड वर आला आणि ती त्याला कुरवाळू लागली आणि वर खाली करू लागली.

This content appeared first on new sex story .com

मग मी खाली आलो आणि बुब्स तोंडात घेऊन चोखू लागलो आणि १ बोटं पुच्चीत टाकून आत बाहेर करू लागलो आई पण आहहहहआ उऊहह करत होती मग मी उठलो आणि आई च्या पायात जाऊन बसलो आणि पुच्चीत बोट लावले मला वास आवडला तर मग मी तिथे जीभ लावली आणि चाटु लागलो आधी आवडली नाही पण नंतर मला मस्त वाटू लागले आणि मी पुच्ची चाटु लागलो आई आहहहहआ उहहहह ह्म्मम करत होती मग आई ने माझं डोकं धरून पुच्चीत दाब ल मग आईच्या पुच्चीतून पाणी येत होतं मग मी ते चाटून घेतली मग परत मी २ बोट टाकत होत आणि दुसरा हात १ बोट मी आई च्या गांडीवर फिरवलं तर आई बोलली काय आहे आशु तिथे नको लावू हात मग मी पुच्चीत तो बोट टाकला आणि सरळ गांडीत टाकून दिला आई जोरात ओरडली आशुऊउऊ नकोउऊ मग मी पुच्ची आणि गांड दोघात बोट टाकत होतो. मग आई ने मला धक्का दिला आणि मला झोपवलं मग मी बोललो आई लॅंड चाट ना तू आई ने नाही म्हटलं मग मी आई ला परत म्हटलं तर मग आई ने लंड ला जीभ लावली आणि चाटली आणि बोलली झालं तुझं समाधान मग मी बोललो आई चोख ना आता…..

आई ने लाडाने नालायक घे मज्जा तू अस म्हणून लंड तोंडात घेतला आणि चोखू लागली पूर्ण लंड तोंडात घेऊन आई चोखत होती 5 मिनिटानंतर माझं निघायला आलं तर आई ला सांगितलं आई ने तोंड बाजूला केलं आणि बोलली आत्ताच नको काढू पूर्ण रात्र मज्जा करायचीय आपल्याला अस बोलून बाजूला झोपली ५ मिनिटानंतर परत मला किस करू लागली आणि बोलली आशु परत चाट ना माझी पुच्ची खूप मस्त चाटतो रे कुठून शिकलास

मी – आई मी पहिल्यांदा चाटत आहे पुच्ची व्हिडियो बघत असतो ना तिथुन शिकलो आणि आई पप्पा चाटत नाही का तुझी पुच्ची…

आई – मस्त चाटतो रे आशु तू खूप मज्जा आली मला तेंव्हा आणि आता पण येतेय आशु खर सांगू का तू पहिला आहेस ज्याने माझी पुच्ची चाटलीये बेटा तुझे पप्पा चाटत नाही रे कधी तुझे पप्पा ना फक्त २ मिनिट वर येते माझ्या आणि झवतो लवकरच गळतो त्यांचा मग झोपून जातात लग्नाआधी खूप झावायचे पण तू झाल्यापासून कधीच मला मज्जा आली नाही पण तू आज माझी पुच्ची चाटलीये ना तीच मज्जा मला परत आली आशु थँक्स…

मी – वेलकम आई आय लव्ह यु आई

आई – आय लव्ह यु टू आशु बर ऐक ना बेटा आता तुझ्या आई ला अजून नको तडपवू झव आता मला लवकर ये वर

मी – हो आई आज पासून तुला जेंव्हा पाहिजे तेंव्हा घेत जा हा लंड तुला पूर्ण मज्जा देईल ग आता मी तुला तडपवनार नाही कधीच आणि तुला पूर्ण तृप्त करेल।

मग आई ने लंड हातात घेऊन पुच्चीजवळ नेला आणि मला धक्का मारायला बोलली मी पाहिलं धक्का दिला थोडा लंड पुच्चीत गेला आई ओरडली हळू आशु मी परत दुसरा धक्का दिला आणि पूर्ण लंड आई च्या पुच्चीत गेला आणि आई परत किंचाळली हळू रेरे मी कुठे जात आहे का मला त्रास होतोय ना आशु आणि मग मी धक्के मारायला सुरुवात केली तशी आई आअहहह ओहहहह मज्जाआ येतेय आशु अस बोलत होती आणि मी झवत होतो 5 मिनिट झवलो असेल लगेच माझं वीर्य निघालं आणि मी ते आईच्या पुच्चीत टाकून वर पडलो आई पण काही बोलली नाही पण आई अजून पण शांत झालेली नव्हती…..

पुढे काय झालं लवकरच कळवतो आपल्याला आपण आपली प्रतिक्रिया नक्की कळवा मेल करून माझी मेल आयडी – [email protected]

मेल करायला विसरू नका आणि काही सजेशन्स असतील तर कळवा आणि कुणी आंटी किंवा मुलगी ला माझ्या सोबत मज्जा करायची असेल तर नक्की कळवा….. आपला आशु ??

More from Marathi Sex Stories

Leave a Reply