ਮਾਂ ਤੇ ਧੀ ਦੀਆ ਮਜਬੂਰੀਆਂ 3

ਹੇੱਲੋ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੇਵਿਲ ਆ ਮੈ ਅਜ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ “ਮਾਂ ਤੇ ਧੀ ਦੀਆ ਮਜਬੂਰੀਆਂ” ਦਾ ਭਾਗ 3 ਲੈਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਦੋਨੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਤੋ ਨੁੰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਬ ਦਾ ਫੋਨ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸੰਤੋ ਨੇ ਫੋਨ ਕੌਲ ਚਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀ ਮਾ ਤੇ ਧੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਤੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਸਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈਆ ਸਨ ਤੇ 1 ਗੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚ ਸੰਤੋ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸੰਤੋ ਦੇਖੀਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਜੁੱਫੀ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੀਪੀ ਬੋਲੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਤਾ ਦੀਪੀ ਨੁੰ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੀਪੀ ਨੁੰ ਵੀ ਜੁੱਫੀ ਪਈ ਤੇ ਇਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੀਪੀ ਦਾ ਹਥ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੀਪੀ ਸਲਵਾਰ ਲੁਹਾਣ ਲਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਜਮਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀਪੀ ਪਰਾਂ ਭਾਰ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਲਨ ਮੂਹ ਨਾਲ ਚਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੀਪੀ ਨੁੰ ਧਾਨ ਤੋ ਫੜ ਕੇ ਬੈਡ ਤੇ ਸੱਟ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਕੋ ਵਾਰੀ ਵਿਚ ਲਨ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੀਪੀ ਦੀਆ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚੋ ਪਾਣੀ ਕਡ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦੀਪੀ ਦੀ ਮਾਂ ਬਾਹਿਰ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਮਸਲੀ ਜਾਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੀਪੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਦੀ ਰਗੜ ਦੀ ਨੁੰ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਸੰਤੋ ਨੁੰ ਮੈ ਅਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਪੂਰੇ ਅਰਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਦੀਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀਪੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੋਨੋ ਦੀ ਹੀ ਹਵਸ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦੀਪੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪਿਹਲਾ ਤਾ ਦੀਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾ ਵਿਚ ਬੁਲ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੁਮਾ ਚਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਲਵਾਰ ਲੁਹਾਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆ ਲੱਤਾ ਖੁਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੁੱਦੀ ਨੁੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਮੁਰੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦੀਪੀ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ 40-40 ਮਿੰਟ ਦੋਨਾ ਮਾ ਤੇ ਧੀ ਨਾਲ ਕਰ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਬਾਹਿਰ ਆਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਂ ਨੇ ਧੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲ ਗਈਆ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਉਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਕੇ ਇਕ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਲੈਕੇ ਚਲਾ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣਾ ਨਾਮ ਹਰਜੀਤ ਦਸੀਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਤਾ ਸੰਤੋ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਹਰਜੀਤ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਚਲ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਤੋ ਤੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨ ਧੀ ਦੀਪੀ ਦੇ ਸੁਮਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਪੜੇ ਲ਼ਹਾ ਦਿਤੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬ ਦੇ ਪੱਟਾ ਵਿਚ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾ ਵਿਚ ਬੁਲ ਪਾ ਕੇ ਕਿੱਸ ਕਰਨ ਲਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੀਪੀ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਅੱਗ ਲਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦੀਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਪੜੇ ਲ਼ਹਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੋਟ ਦਿਤੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਬੈਡ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬ ਦੇ ਪਜਮੇ ਦਾ ਨਾਲਾ ਖੋਲਣ ਲਗੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬ ਦਾ ਲਨ ਬਾਹਿਰ ਕਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂਹ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਚੁਪੇ ਮਰਨ ਲਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੰਤੋ ਦੇ ਮੁਮੇ ਪਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸੰਤੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੋ ਲਨ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂਹ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਚੁਪੇ ਮਰਨ ਲਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦੀਪੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੁੰ ਬੈਡ ਦੇ ਇਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਵਿਚ…

This content appeared first on new sex story .com

More from Punjabi Sex Stories

Published by

Leave a Reply