ਸੀਲਬੰਦ ਰੂਪ – New Sex Story

1. ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁਨਖ਼ੀ ਤੇ ਫੁੱਲਾ ਜਹੀ ਮਲੂਕ ਮੁਟਿਆਰ ਰੂਪ ਦੀ ਹੈ

ਤਿਖੇ ਨੈਨ ਨਕਸ਼ ਗੋਰਾ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ 36 30 38 ਸੈਕਸੀ ਫਿਗਰ ਦੀ ਮਾਲਕਿਨ 23 ਸਾਲਾਂ ਰੂਪ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਅੱਤ ਦਾ ਕੇਹਰਵਾਨ ਸੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੋਲ ਗੁਬੰਦ ਜੇਹੇ ਦੁਧ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨੂ ਨਿਕਲੀ ਤੁਰਦੀ ਜ਼ਾਨਦੀ ਦੀ ਬੁੰਡ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੁੜੇਅਾ ਦੇ ਵੀ ਲਨ ਖੜੇ ਕਰਾ ਰਖੇ ਸੀ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਲਾਈਨ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹਥ ਕਿਸੀ ਦੇ ਨੀ ਆਈ ਸੀ ਓਹਨੂ ਮਰਦਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨੀ ਸੀ
ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਜ ਵਾਂਗ ਰੂਪ ਜਦੋ college ਤੋ ਵਾਪਿਸ ਆਈ ਤਾ ਓਹਦੀ ਮਾ ਨੇ ਦਰਵਾਜਾ ਖੋਲਦੇ ਕਿਹਾ, ” ਆ ਗਈ ਧੀ ਚਲ ਰੋਟੀ ਖਾਕੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਆਰਾਮ ਕਰਲਾ ਫੇਰ ਅਪਾ ਚਲੀਏ ” ਰੂਪ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਪੁਛਿਆ ” ਕਿਧਰ ਜਾਣਾ ਮਾ ਅੱਜ? ” ਲੇ ਭੁਲ ਗੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਓਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਅਪਨੇ ਜੀਤੇ ਦਾ ਆਪਾ ਤਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ। ” ਉਸਦੀ ਮਾ ਨੇ ਕਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ।

ਬੱਸ ਫੇਰ ਕੀ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਖਿਚਤੀ ਤੇ ਰੂਪ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਉਚੀ ਲੰਬੀ ਗੋਰੀ ਮੁਟਿਆਰ ਦੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੂਟ ਉਤੋ ਬਾਹਰ ਨੂ ਨਿਕਲੇ ਦੁਧ ਤੇ ਖੁਲੇ ਵਾਲ ਲ਼ਾਲ਼ ਬੁੱਲ ਮੋਟੀ ਬੁੰਡ ਕਿਸੀ ਵੀ ਮਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂੱਰ ਬਲਕਿ ਕੁੜੀਆ ਨੂ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਨੂ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਸਭ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂ ਲ ਗਗੇ।

dj ਦਾ ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਰੂਪ ਸਭ ਨੂ ਮਿਲੀ ਤਦ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ 35 40 ਸਾਲ਼ ਦਾ ਜੋ ਉਸਦੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਸਨੂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਬੁੱਲਾ ਤੇ ਜ਼ੀਭ ਮਾਰਦਾ ਜੋ ਰੂਪ ਨੂ ਬੜਾ ਅਖਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਚ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਰੂਪ ਕੋਲ ਆਕੇ ਬੋਲਿਆਂ ” ਹਾਂਜੀ ਸੋਹਨੇਓ ਬੰਦੇ ਨੂ ਦੀਪ ਕਿਹਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਏਧਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾ ਤਕ ਨਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਤਾ ਦੂਰ ਪੰਗੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋ ਵੀ ਡਰਦਾ ਅਪਣਾ ਨਾਮ ਤਾ ਦਸਦੋ ” ਰੂਪ ਨੇ ਖਿਜਦੇ ਕਿਹਾ ” ਮੈ ਬਦਮਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੀ ਕਰਦੀ ” ਜਦੋ ਕੋਲੋ ਨੂ ਹੌਕੇ ਗਿਆ ਤਾ ਰੂਪ ਦੀ ਬੁੰ ਡ ਤੇ ਹਥ ਮਾਰ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਘੂਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹਸਨ ਲਗਾ ” ਸੁਣਿਆ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੀ ਠੰਡ ਪਾ ਸਕਦੇ ਚਕਮੀਆ ਰੰਨਾ ਦੇ ਫੁਦੇ ਨੂ ” ਰੂਪ ਨੇ ਉਸਨੂ ਖਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਘੁਰਿਆ ਪਰ ਅਖੀਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਬਰਾਦਰੀ ਚ ਫੇਰ ਰੂਪ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਚਲ ਵਿਆਹ ਚ ਕਾਹਨੂ ਗਾਹ ਪਾਉਣਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਰੂਪ ਦਾ ਮਨ ਖਰਾਬ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਗ਼ੁਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਹਜਾਰ ਵਾਰ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਫੜਕੇ ਲੈਕੇ ਜਾਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀ ਸੀ ਨਚਦੀ। ਫੇਰ ਓਹ ਅਪਨੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂ ਲਭਦੀ ਸੀ ਤਾ ਜੋ ਉਸਨੂ ਹੀ ਕੁਛ ਦਸ ਸਕੇ ਤੇ ਮਨ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇ ਓਹ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖ਼ੀ ਨੀ ਤਾ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਲਗੀ ਉਦੋ ਅਚਾਨਕ ਉਸਦਾ ਪੈੱਰ ਫਿਸਲਿਆ ਤੇ ਪੀਛੇ ਕਿਸੀ ਦੀ ਮਜਬੂਤ ਬਾਹਾ ਚ ਫਿਸਲ ਪੇਈ ” ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪੈੱਰ ਫਿਸਲਦੇ ਦੇਰ ਨੀ ਲਗਦੀ ” ਦੀਪ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁੰਮਿਆ ਤੇ ਹਥ ਧਰਕੇ ਘੁੱਟ ਤੇ ਤੇ ਰੂਪ ਦੀ ਬੁੰਡ ਵੀ ਮੋਟੇ ਖੜੇ ਲਨ ਨਾਲ ਖ਼ੇ ਗੇਈ।
ਉਸਨੇ ਧਕਾ ਮਾਰਦੇ ਕਿਹਾ ” ਬੋਹਤ ਹੋਈ ਤੇਰੀ ਬਤਮੀਜੀ ਤੁ ਕੀ ਮੈਨੂ ਗਸਤੀ ਸਮਝ ਰਖਿਆ।

ਓਹ ਤਾ ਟੈਮ ਆਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਦੀਪ ਨੇ ਲਨ ਤੇ ਹਥ ਫੇਰਦੇ ਕਿਹਾ ਇਣਾ ਸੁਣਦੇ ਰੂਪ ਫਟਾਫਟ ਬਾਹਰ ਨੂ ਭੱਜ ਗੇਈ ਉਸਦੇ ਕੋਮਲ ਅੰਗਾ ਤੇ ਦੀਪ ਦੀ ਛੋ ਹਲੇ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੁਵਾਰੀ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਹਥ ਦੀ ਛੋ ਉਸਨੂ ਪਾਗਲ਼ ਬਣਾ ਗੀ ਸੀ ਉਸਦਾ ਵੀ ਚਿੱਤ ਕਰਨ ਲਗਾ ਸੀ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਜੋ ਜਾਗ ਗੇਈ ਸੀ

ਪਰ ਜਲਦੀ ਉਸਨੇ ਅਪਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਾਬੂ ਕਰੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਮਾ ਨੂ ਕਿਹ ਆਈ ਕੇ ਓਹਨੂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਓਹ ਸੌਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਓਹ ਅਪਨੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚ ਜਾਕੇ ਪੇ ਗੀ ਸਰਦੀਆ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ ਰਜਾਈ ਚ ਪੈਂਦੈ ਹੀ ਨੀਂਦ ਆਗੀ। ਕੁਛ ਚਿਰ ਵਾਦ ਰੂਪ ਨੂ ਅਪਨੇ ਲੱਕ ਤੇ ਕਿਸੀ ਦਾ ਹਥ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਆ। ਉਸਨੂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕੇ ਕੋਈ ਉਸਦੀ ਰਜਾਈ ਚ ਹੈ।
ਓਹ ਪਲ਼ਟੀ ਤਾ ਦੀਪ ਨੂ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਣ ਲਗੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਫ਼ੜ ਕੇ ਥਲੇ ਲੰਮੀ ਪਾ ਦਿਤੀ ” ਹੱਏਏ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਰੀ ਮਖਣ ਮਲਾਈ ਵਰਗੀ ਰੰਨ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਥਲੇ ਆਈ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦਾ ਕੀ ਕਿਹਣਾ। ” ਰੂਪ ਨੇ ਖਿਚ ਕੇ ਦੀਪ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਚੀਕਾ ਮਾਰਨ ਲਗੀ। ਦੀਪ ਨੇ ਬਾਲਾ ਤੋ ਫੜਕੇ ਘੜੀਸ ਲੀ ” ਕਿਉ ਭੇਨਚੋਦੀਏ ਕੀ ਗੱਲ ਪਿਅਾਰ ਹਜ਼ਮ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਚਲ ਮਾਰ ਹਾਕ ਤੇ ਏਹ ਵੀ ਦਸ ਦੀ ਸਭਣੂ ਕੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਇਕਲੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚ ਕਾਹਤੋ ਸੀ ਫੇਰ ਬਦਨਾਮੀ ਤੇਰੇ ਸਿੱਰ। ” ਦੀਪ ਨੇ ਰੂਪ ਦੇ ਬੁੱਲ ਚੁਮਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਰੂਪ ਮਿੰਨਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ” please ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ ਮੈ ਹਥ ਜੋੜਦੀ ਆ ਏਦਾ ਨਾ ਕਰੀ please ਮੇਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਜੂ ” । ” ਕਮਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਮਰੇ ਚ ਰੇਹ ਜੁ ਬੱਸ ਮੇਨੂੰ ਅਪਨੀ ਰੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂ ਵੀ ਸਵਰਗਾ ਦਾ ਝੁਟੈ ਦਿਉ। ” ਦੀਪ ਨੇ ਰੂਪ ਦੇ ਮੁੰਮਿਆ ਨੂ ਪੱਟਦੇ ਕਿਹਾ। ਰੂਪ ਉਦਾ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕੁਵਾਰੀ ਨੂ ਅਪਨੇ ਅੰਗ ਬੰਦੇ ਤੋ ਮਸਲਵਾਨ ਦਾ ਉਸਦੇ ਅਗੇ ਨੰਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਦਿਲ ਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਓਹਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਦੀਪ ਦੇ ਉਸਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ ਹਥ ਫੇਰਨ ਵਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਚ ਬਿਜਲੀ ਜੀ ਗਿਰੀ। ਓਹਨੇ ਫੜਕੇ ਓਹਨੂ ਅਪਨੇ ਉਤੇ ਗੇਰ ਲਿਆ। ਦੀਪ ਪਾਗਲ਼ਾ ਵਾਂਗ ਰੂਪ ਦੇ ਬੁੱਲ ਚੁਮੰਣ ਲਗਾ। ਫੇਰ ਵਾਲ ਪਰਾ ਕਰਕੇ ਗਲੇ ਤੇ ਚੁੰਮਿਆ। ਹੁਣ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕੁੜਤੀ ਆਪ ਤਾਰ ਕੇ ਪਰਾ ਰਖ ਦਿਤੀ। ਦੀਪ ਦੀ ਅਖਾਂ ਖੁਲੀ ਰੇ ਗੇਈਆ। ਪਿੰਕ colour ਦੀ net ਦੀ bra ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁੰਮੇ ਤਣੇ ਦੇਖ ਕੇ ਓਹ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਪਿਆ। ” ਹੱਏਏ ਉੱਫ਼ ਫੱੱੱੱੱੱੱਫ ਸਾਲਿਏ ਕਿਡਾ ਮਾਲ਼ ਚਕੀ ਫਿਰਦੀ। ” ਦੀਪ ਨੇ brA ਦੀ ਹੁੱਕ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰਾ ਮਾਰੀ ਤੇ ਦੋਨੋ ਮੁੰਮੇ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗੇ ਗੋਰੇ ਮੁੰਮਿਆ ਤੇ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਿੱਪਲ ਦੋਨੋ ਹਥਾ ਨਾਲ ਫੜਕੇ ਮੁੰ ਮੇ ਹਿਲਾਉਣ ਲਗਾ ਰੂਪ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਾ ਲੇ ਰੀ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਰੂਪ ਦੇ ਪੱਟਾ ਚ ਸਿੱਰ ਦੇਕੇ ਦੀਪ ਮੁੰ ਮੇ ਚੂਸਣ ਲਗਾ ਪੂਰਾ ਮੁੰ ਮਾ ਚੁੰਘਨੀ ਵਾਂਗ ਚੁਸਦਾ ਡੋਡੀਆ ਦੰਦ ਨਾਲ ਫੜਕੇ ਰੰਨ ਨੂ ਤੜਪਣ ਲਾਤਾ ” ਆੱੱੱੱੱੱੱਹਹਹਹਹ ਹ ਦੀਪ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਹੋਲੀ ਚੁੱਸ ਮੇਰੇ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹਏਏ ਬੱਸ ਕਰ ਹਏਏ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਅੱੱਹਹਹਹ ”
ਝਟ ਦੇਣੀ ਦੀਪ ਨੇ ਸਲਵਾਰ ਖੋਲਤੀ ਤੇ ਰੂਪ ਦੀ ਕਛੀ ਲਾਹ ਦਿਤੀ ਕਲੀਨ shave ਫੁਦੀ ਤੇ ਦੀਪ ਹਥ ਫੇਰਨ ਲਗਾ ਤੇ ਰੂਪ ਨੂ ਧਕਾ ਮਾਰਕੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਲੰਮੀ ਪਾ ਦਿਤਾ ਫੁਦੀ ਦੇ ਬੁੱਲ ਹਥਾ ਨਾਲ ਖੋਲਕੇ ਉਂਗਲ ਵਿਚ ਧੱਕਣ ਲਗਾ ਰੂਪ ਸਿਸਕੀਆਂ ਭਰੀ ਜਾਵੇ ਅੱੱੱੱਹ ਹ ਹ ਹ ਹਏਏ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਊਮਮਮਮ ” ” ਹਏਏ ਭੇਨਚੋਦੀ ਦੀ ਕੀਨੀ ਭੀੜੀ ਦੇਖੀ ਤੇਰੀ ਭੌਸੜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਭੋਸੜਾ ਬਨਾਉ ਟੈਕਸੀਏ। ” ਕੇਹਕੇ ਦੀਪ ਨੇ ਮੁਹ ਫੁਦੀ ਤੇ ਲਾ ਦਤਾ ਤੇ ਜ਼ੀਭ ਨਾਲ ਚੱਟਣ ਲਗਾ 5 ਮਿਨ ਤਕ ਫੁਦੀ ਤੇ ਜੀਭਾ ਮਾਰਕੇ ਰੂਪ ਪੂਰੀ ਤਰਾ ਤੜਫਨ ਲਾ ਦਿਤੀ। ਹੁਣ ਆਪ ਲਨ ਕਛੇ ਚੋ ਕਡਕੇ ਰੂਪ ਦੇ ਹਥ ਚ ਫੜਾ ਦਿਤਾ ਰੂਪ ਲਨ ਫੜਕੇ ਆਗੇ ਪੀਛੇ ਕਰਨ ਲਗੀ ਤੇ ” ਸਾਲਿਏ ਚੁੰਗ ਇਣੂ ਅਪਨੇ ਖਸਮ ਦੇ ਲਨ ਨੂ ” ਬਾਲਾ ਤੋ ਫੜਕੇ ਲਨ ਦੇ ਚੁਪੇ ਮਰਵਾਉਣ ਲਗਾ।

ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਮੇਰੇ ਪੀੜ ਹੌ ਫੇਰ ” ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਦਿਉ ਤੈਨੂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਦੀਪ ਨੇ ਰੂਪ ਦੀ ਲ਼ੱਤਾ ਖੋਲਕੇ ਫੁਦੀ ਦੇ ਬੁੱਲ ਖੋਲੇ ਤੇ ਲਨ ਦਾ ਟੋਪਾ ਸੈਟ ਕਰਤਾ ਹਲਕਾ ਘਸਾ ਮਾਰਿਆ ” ਆ ਹਹ ਹਹ ਹ ਹੱਏਏ ਮਰ ਗੀ ਛਡ ਦੇ please ਮੈ ਮਰ ਜ਼ਨਾ। ” ਦੀਪ ਨੇ ਰੂਪ ਦੇ ਬੁੱਲਾ ਤੇ ਤੇ ਹਥ ਰਖਿਆ ਤੇ ਮੁਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲਨ ਹੋਰ ਵੀ ਧਕਤਾ ਰੂਪ ਦਾ ਕਮ ਇਕ ਬਾਰ ਹੋ ਹੀ ਚੁਕਾ ਸੀ ਤਿਸਲਨ ਕਰਕੇ ਲਨ ਫੁਦੀ ਨੂ ਚੀਰਦਾ ਸਿਧਾ ਧੁਰ ਤਕ ਵੜ ਗਿਆ। ਰੂਪ ਦੀ ਅਖਾਂ ਚੋ ਹੰਜ਼ੂ ਆਗੇ। ਦੀਪ ਦੇ ਮੁਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮੁਹ ਚੋ ਅਵਾਜ ਨੀ ਕਡ ਪਾ ਰੀ ਸੀ। ” ਏਹ ਲੇ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਲਨ ਤੇਰੇ ਫੁਦੀ ਚ। ਆਹ ਲੇ ਗਸਤੀਏ ਹੁਣ ਦੱਸ ਸਾਲ਼ਿਏ ਅਖੇ ਮੈ ਨੀ ਗਸਤੀ ਕਿਦਾ ਹੁਣ ਖਸਮ ਦੇ ਥਲੇ ਲੱਤਾਂ ਚੌੜੀਆ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਏਹ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਭੋਸੜੇ ਚ ਮੇਰਾ ਲਨ ਏਹ ਲੇ ਏਹ ਲੇ ਯਾਰ ਅਪਨੇ ਦਾ ਲਨ ਫੁਦੇ ਚ ” ਦੀਪ ਨੇ ਰੂਪ ਦਾ ਮਥਾ ਚੁਮੱਦੇ ਕਿਹਾ 10 12 ਵਾਰ ਘਸੇ ਮਾਰਨ ਤੋ ਬਾਦ ਦੀਪ ਨੇ ਲਨ ਬਾਹਰ ਕੱਡ ਲਿਆ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਸਬ ਲਿਬੜ ਚੁਕਾ ਸੀ ਹੁਣ ਦੀਪ ਨੇ ਕਪੜੇ ਨਾਲ ਲਹੂ ਪੁਜ ਕੇ ਫੁਦੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਰੂਪ ਨੂ ਦਰਦ ਹੋਆ ਤੇ ਓਹ ਰੋਈ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਬੋਤ ਆਇਆ ਸੀ ਲਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇ ਲਨ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਚ ਗਰਮ ਸਰੀਆ ਫੁਦੀ ਚ ਆਰ ਪਾਰ ਕਰਤਾ ਹੋਏ।

ਹੁਣ ਫੇਰ ਰੂਪ ਨੂ ਦੀਪ ਨੇ ਕੌਡੀ ਕਰਤਾ ” ਸਲਿਏ ਮੇਰਾ ਕਿਥੇ ਹੋਆ ਮੈ ਨੀ ਛਡਣਿ ਅੱਜ ” ” ਨਹੀ please ਹੁਣ ਮੈ ਮਰਜ਼ੂ ਸਚੀ ਪਲੀਸ ”
ਦੀਪ ਨੇ ਮੁਧੀ ਪਾਕੇ ਰੂਪ ਦੀ ਬੁੰਡ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਤੇ ਪੱਟਾ ਤੋ ਬੁੰਡ ਤਕ ਜ਼ੀਭ ਫੇਰਨਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਰੂਪ ਨੂ ਦਵਾਰਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਲਗਾ। ” ਹਾਏ ਮੈ ਮਰਗੀ ਊਮਮਮਮਮ ਉੱਫ਼ਫਫਫ ਹਏਏ ਮੇਰੀ ਫੁਦੀ ਚ ਅੱਗ ਲਗ ਰੀ ਆ ਲਨ ਵਾਸਤੇ ” ਓਹ ਅਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੁਛ ਕੁਛ ਬੋਲੀ ਗੀ ਤੇ ਦੀਪ ਬੁੰਡ ਦੇ ਛੇਕ ਚ ਜੀਭਾ ਮਾਰਨ ਲਗਾ। ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਚ ਫੁਦੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਤੇ ਦੰਦੀਆ ਮਾਰਦਾ ਕਦੀ ਬੁੰਡ ਤੇ ਜੀਭ ਨਾਲ ਚਟ ਕੇ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦਾ। ਰੂਪ ਫਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗੀ ਦੀਪ ਨੇ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਪੇਟ ਥਲੇ ਸਰਾਹਨਾ ਰਖ ਕੇ ਲਨ ਫੁਦੀ ਚ ਠੋਕ ਦਿਤਾ। ਰੂਪ ਵੀ ਏਸ ਬਾਰ ਬੁੰਡ ਚਕ ਚਕ ਲਨ ਵਿਚ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ” ਹਏਏ ਤੇਰਾ ਫੁਦਾ ਬਣਾਕੇ ਛਡਣਾ ਅੱਜ ਮੈ ਤਾ ਵਿਆਹੀ ਨਾਲ ਰਲਾ ਤੀ ਤੇਰੀ ਦੇਖ ਅਪਣਾ ਭੋਸੜਾ ਹਥ ਲਾਕੇ ਕਿਨਾ ਪਾਟ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਨਾ ਬਚਿਆ। ” ਹਰ ਘਸੇ ਨਾਲ ਰੂਪ ਪੀਛੇ ਨੂ ਫੁਦੀ ਨੂ ਥੁਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਰੂਪ ਦੀ ਜਾਨ ਜ਼ਾ ਰੀ ਸੀ ” ਆਹ ਲੇ ਲੰਡਰੇ ਥੁੱਕ ਸਿੱਟ ਸਿੱਟ ਕੇ ਖਿਚ ਫੁਦੇ ਚ ਲਨ ” ਕਸ ਕਸ ਕੇ ਥਪੜ ਮਾਰ ਮਾਰ ਦੀਪ ਲਨ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਮਰਾ ਠਪ ਠਪ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਹੀ ਉਸਦਾ ਫੁਦੀ ਲ਼ਾਲ਼ ਹੋਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀਪ ਨੇ ਬੁਰੀ ਰਗੜਿ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੂਪ ਹਥ ਜ਼ੋੜ ਗੀ ਸੀ ” ਹੱਏਏ ਬੱਸ ਮੈ ਮਰ ਗੀ ਮੇਰੀ ਪਾਟੀ ਗੀ ਹੁਣ ਤਾ ਛਡ ਦੇ ਤੇਰੇ ਪੈੱਰ ਪੈਂਦੀ। ”
ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਕੇਹਕੇ ਦੀਪ ਨੇ ਲਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੂਪ ਦੀ ਬੁੰਡ ਉਤੇ ਪਾ ਦਿਤਾ। ਰੂਪ ਬੁੰਡ ਦੇ ਛੇਕ ਚ ਉਂਗਲ ਪਾਕੇ ਘੁਮਾਉਂਨ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਠੰਡੇ ਹੌਕੇ ਭਰਨ ਲਗੀ ” ਹਏਏ ਹਏਏ ਮਰਗੀ ਅੱੱੱਹਹ ਹ ਹ ਖੜਾ ਨੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋ ਕੀ ਕਰਤਾ ਤੁ ”

ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰੂਪ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਰਾਤ ਦੀ ਥਕਾਨ ਹਲੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸੀ ਫੇਰ ਓਹ ਦੀਪ ਨੂ ਅਪਣਾ no ਦੇ ਗੀ ਤਾ ਜੋ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦੇ ਦੋਨੋ ਅਪਨੀ ਹਵਸ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਜਾ ਪਾਉਂਣ। ਕਾਪੀ

[email protected]

More from Punjabi Sex Stories

Leave a Reply