ಅಮ್ಮನ ಕಾಮದಾಹ ಭಾಗ – 1

ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮನು ಅಂತ. ನಮ್ಮದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಹಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4ಜನ ಇರುವುದು ನಾನು, ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮ,, &ತಂಗಿ. ಇದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಿಜವಾದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಳ್ಳಿ ಯಾದರಿಂದ ನಾವು ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದೇವು.

ನನ್ನ ಕತೆಯ ಹೀರೋಯಿನ ಬೇರೇ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ. ಅವಳ ಹೆಸರು ರೂಪ ಅಂತ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರೂಪ ಅಲ್ಲ ಸೌಂದರ್ಯದಲೂ ರೂಪವಂತೇ. ದೊಡ್ಡದಾದ ಮೊಲೆಗಳು & ತಿಕವನು ಹೊಂದಿದಳು. ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ದೇಹದ ಸೂತ್ತಳತೆ 38-24-34 ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ( ಪ್ರಿಯ ಅಂಜಲಿ ರಾಯ್ ) ತರಹ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಲಾರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಆದರಿಂದ. 3-4 ದಿನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ನಮದು ಸುಮಾರು 5 ಎಕ್ಕರೆ ತೋಟವಿದೆ. ತೋಟದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು & ಅಮ್ಮನೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತೋಟದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದರಿಂದ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಬೊಜ್ಜು ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಕಬ್ಬಿಣ ತೋಟಕೇ ನೀರನ್ನು ಹಾಯಿಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹೋಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡತೊಡಗಿದೆ. ನಾನು v shape ಚಡ್ಡಿಯನ್ನು ತೋಟಿದ್ದೆ.. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯಲು ಬಂದಳು ನನ್ನನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಗರಬಡಿದವಳಂತೇ ನಿಂತಳು. ಏಕೆಂದರೆ ಚಡ್ಡಿಯ ಒಳಗಿನಿಂದ ನನ್ನ 8 ಇಂಚು ಉದ್ದದ ತುಣ್ಣೆಯ ಗುರುತು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಸೋಪ ಅನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಉಜ್ವಲು ಪರದಾಡುತಿದೆ ಅದನು ನೊಡಿದ ಅಮ್ಮ ಸೋಪ್ ಕೊಡು ನಾನು ನೀನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಸೋಪ್ ಹಚುತೆನೆ ಎಂದಳು. ನಾನು ಸೋಪ್ ಕೊಟು ಅಮ್ಮನ ಕಡೆ ಬೆನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಂತೇ. ಅಮ್ಮ ಸೋಪ್ಅನು ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಸವರುತಿದಳು. ಇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಬೆನಿಗೇ ಸೋಪ್ ಹಚ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕಾಮದ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿತು ಅನಿಸುತೆ. ಸುಮಾರು 10 ನಿಮಿಷ ಉಜ್ಜಿದರು ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಕೈ ನನ್ನ ಬೇನ್ನ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿಲ. ಎಸ್ಟೋತು ಅಮ್ಮ ಸಾಕು ಎಂದು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಚೆತ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಎಂದು ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬೆನ್ನು ತೊಳೆದಳು. ನಂತರ ನಾನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿ ಟವೆಲ್ ಸುತಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಕಳಚಿ ಬೇರೆ ಚಡ್ಡಿಯನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಕಡೆ ನೊಡಿದಾಗ ಅವಳು ನನ್ನ ನೋಡಿ ಮುಗಳನಕಳು. ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಅವಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿರಬಹುದು ಅನಿಸುತೆ. ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗಿಂದ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ವರ್ತನೆ ಬದಲಾಯಿತು.

ಒಂದು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ಮಲಗಿರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರೊ ನನ ಹೆಸರು ಕರೆದ ಹಾಗಯಿತು ಕಣ್ಣು ತೆರದು ನೋಡೆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಿಂತಿದಾಳೆ ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ಕೇಳಲು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಬೇರೆ ಉರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಬ್ಳಗೇ ಮಲಗಲು ಭಯವಾಗುತೆ ನಾನು ಇಲೇ ಮಲಗುತೆನೆ ಎಂದಳು. ನಾನು ಆಯ್ತು ಎಂದು ಮಂಚದ ಮೆಲೆ ಪಕಕೆ ಸರಿದು ಮಲಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಬಾಥ್ರೂಂಗೆ ಹೊಗಿ ಬಂದು ಮಲಗಬೇಕದರೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಸೀರೆಯ ಸೆರಗು ಪಕಕೆ ಸರಿದು ಆವಳ ದಪ್ಪ ಮೊಲೆಗಳ ಸೀಳು ಕಾನ್ತ ಇತು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅವುಗಳನು ನೋಡುತ ನನನೆ ನಾನು ಮರೆತು ಹೋದೆ. ನಂತರ ಅವಳು ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆ ತಪ್ಪು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಸುಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೊಗಿ ಮಲಗಿದೆ.

ನಾನು ಮನೆಯಲಿ ಇದಾಗ ಅಮ್ಮ ಬೇಕಂತಲೇ ತನ್ನ ಸೀರೆಯ ಸೆರಗನು ಪಕ್ಕಕೆ ಸರಸಿ ಮೊಲೆಗಳ ಸಿಳನ್ನು ಕಾನಿಸುತ್ತಿದಳು. ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಅಮ್ಮ ನನ್ನನು ಒಲಿಸಿ ಕೂಳುವದರಲಿ ಕಳೆದವು. ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಪ್ಪ 5 ದಿನಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಮೊದಲ 2 ದಿನ ಎಂದಿನಂತೆ ಅಮ್ಮ ನನನು ಒಲಿಸಿಕೂಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತಿದಳು. ಇನು ಈ ರೀತಿ ಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ. ನಾನಾಗೇ ಮುಂದುವರೆಯ ಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸದಳು 3 ನೇ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಉಟವಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಲಗಲು ನನ್ನ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅಮ್ಮ ಕ್ಯೆಯಲಿ ಹಾಲಿನ ಲೋಟ ಹಿಡಿದು ಬಂದುಳು. ಅಮ್ಮನನು ಕಂಡ ನಾನು ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಕುಳಿತೆ. ಅಮ್ಮ ಹಾಲಿನ ಲೋಟವನು ನನ್ನ ಕೈಯಲಿ ಕೊಡುತ ತಗೋ ಹಾಲು ಕುಡಿ ಎಂದಳು. ಆಗ ಬೇಸಿಗೆ ಇದ ಕಾರಣ ನಾನೂ ಲುಂಗಿ&ಅಂಡರ್ ವೇರ್ ನಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ನಾನು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದಾಗ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ರೋಮ ಬರೀತ ಎದೆಯನು ನೋಡುತಿದಳು. ನಾನು ಹಾಲು ಕೂಡಿದ ನಂತರ ಅಮ್ಮ ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಕಳುತೆನಿ ನೀನೇನೂ ಬೇಜಾರು ಮಡಿಕೋಳುವದಿಲ ಅಂದ್ರೆ ಅನಲು ಅಮ್ಮ ಕೇಳು ಎಂದಳು.

ನಮಿಬ್ಬರ ಮಾತು ಕತೆ ಈ ಕೇಳಗಿಂತಿದೆ

ನಾನು – ಅಮ್ಮ ನಾನು ನಿನನು ತುಂಬಾ ದಿನದಿಂದ ನೋಡುತಿದೆನಿ ಯಾವಗಾಲೂ ಯೋಚನೆಯಲಿ ಇರುತಿಯ ಏನಾಯ್ತು.

ಅಮ್ಮ – ಏನಿಲ್ಲ ಮಗನೇ ನಾನು ಯಾವಗಾಲೂ ನೀನ ಬಗೆ ಯೋಚಿಸಿರುತ್ತೇನೆ.

ನಾನು – ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆನಾ ಯಾಕಮ್ಮ.

ಅಮ್ಮ – ನನ್ನ ಮಗ ಇಷ್ಟು ದೊಡವ್ವನಾಗಿದಾನೆ ಇ ಅಮ್ಮನ ಕಷ್ಟಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿಲವಲ್ಲ ಎಂದು ಯೋಚನೆ.

ನಾನು – ಏನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟ. ಅಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಯವುದೇ ಕಷ್ಟ & ತೊಂದರೆ ಬಾರದಂತೇ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೊಡೀಕೊಳುತ್ತಿದಾರಲ್ಲ

ಅಮ್ಮ – ನಾನು ಹೇಳೂತಿರುವದು ಹಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಅರ್ಥವಾಗುತಿಲ್ಲ.

ನಾನು – ಏನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತೆನೇ.

ಅಮ್ಮ – ಈಗ ನಾನು ನಂಬಿರೊದು ನೀನೊಬ್ಬನನೇ. ಈಗ ನೀನೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೆಕು. ಈ ವಿಷಯವನು ನಿನು ಯಾರಮುಂದೆಯು ಹೇಳಬಾರದು.

ನಾನು – ನಿಜವಾಗ್ಲು ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಯಾರ ಮುಂದೆಯು ಹೇಳುವದಿಲ್ಲ.

ಅಮ್ಮ – ಮಗನೆ ನಂಗೆ ಸುತ್ತಿ ಬಳಸಿ ಮತನಾಡಲು ಬರುವದಿಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಲಗದೆ ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು

ನಾನೂ – ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ ಅಮ್ಮನ ಮುಖವನೆ ನೋಡುತಿದೆ ಅಮ್ಮ ಮತೇ ತನ್ನ ಮಾತನು ಮುಂದುವರೆಸಿದಳು

ಅಮ್ಮ – ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿಂದ ನನಗೆ ಸುಖವು ದೊರೆಯುತಿಲ್ಲ. ಆದರಿಂದ ಇಂದು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದೂಂದಿಗೇ ನೀನ ಬಳಿ ಬಂದಿರುವೆ.

ನಾನೂ – ಏನಮ್ಮ ಆ ನಿರ್ಧಾರ.

ಅಮ್ಮ – ಅದು ಮಗನೇ ಇವತು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ನಾನು ನೀನ ತಾಯಿ ಎನುವದನು ಮರೆತು ನನಗೆ ಕಾಮಸುಖ ಕೊಡು ಎಂದಳು.
( ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ತನ ಮನಸಿನಲಿ ಎನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದಿರುತಾಳೊ ಅದನು ಮರೆ ಮಾಚದೆ ಮಾತನಾಡುತಿದಳು
STRIGHT FARWORD )

ನಾನೂ – ಅಮ್ಮನ ಈ ಮತುಗಳನು ಕೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ದಂಗಾದೆ.
ಅಮ್ಮ ನನ್ಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದಳು.
ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಿ ಅಮ್ಮ ನಿನು ಏನು ಹೆಳುತ್ತಿರುವೆ. ಅಮ್ಮ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಯೋಚಿಸುವದು ತಪ್ಪು ಎಂದೇ.

ಅಮ್ಮ – ಯಾವದು ತಪ್ಪು ಮಗನೇ. ಮಗನಾದವನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವದು ತಪ್ಪೇ ಎಂದಳು.

ನಾನೂ – ಮಗನದವನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯನು ಸಂತೋಷ ದಿಂದ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳುವದು ಮಗನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದರೆ ಮಗನು ತಾಯಿಯನು ಈ ರೀತಿ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವದು ತಪ್ಪು ಎಂದೆ.

ಅಮ್ಮ – ಗಂಡನಿಂದ ದೊರೆಯದ ಸುಖವು ಮಗನಿಂದ ದೊರೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಸಂತಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಮಗನ ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ನಾಚಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳುತಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಂತ ಮಗನಿಂದಲು ಈ ಕಾಮ ಸುಖ ದೊರೆಯದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ನಾನು ಸಾಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅಳತೊಡಗಿದಳು.

ನಾನೂ – ಎಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ ಅಮ್ಮ ಇಂದು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಿಕ್ಕಿ – ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳುತ್ತಿದದನ್ನು ಕಂಡು ಬೇಸರವಯಿತು

ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಿ ನನ್ನ ತಾಯಿಯನು ಸಂತೋಷ ಗೊಳಿಸುವದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದುಕೊಂಡು ಅಮ್ಮ ನಾನು ನಿನಗೆ ಸುಖ ಕೊಡಲು ಒಪ್ಪಿದೆನೆ ಆದರೆ ಈ ಸುಖ ನಿನಗೆ ದೊರೆಯುವದು ಇದೆ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಇದೆ ಕೊನೆಯಾಗ ಬೇಕು. ಮತೇ ಈ ವಿಷಯ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರದು ಎಂದೇ.
ನನ್ನ ಈ ಮಾತುಗಳನು ಕೆಳುತ್ತಿದಂತೆ ಅಮ್ಮನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಕಂಡೆ.
ನಾನೂ – ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಅಮ್ಮನ ಮುಖವನ್ನೇ ನೋಡುತಿದಾಗ ಅಮ್ಮನ ಕಣ್ಣುಗಳು ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರತವು. ನಾನೂ ಅಮ್ಮ ಆಟವನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೊನವೇ ಎನಲು ಅಮ್ಮ ನಾಾಚುತ್ತ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿದಳು.

ಆಗ ನಾನು ಅಮ್ಮನ ಮುಖವನು ನನ್ನ ಎರಡು ಕೈಯಲೀ ಹಿಡಿದು ಅವಳ ಮುಂದೆ ಸರಿದು ಅವಳ ಹಣೆಗೆ ಮುತ್ತಿಟೇ. ನಂತರ ಅವಳ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗು ಮುತ್ತಿಟು ನಿದಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿದು ಅಮ್ಮನ ಮುಖ ನೋಡಿದಾಗ ಅಮ್ಮನ ಮುಖ ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಂಪಾಗಿತ್ತು. ನನ ಬಲಗೈನ ತೋರು ಬೆರಳಿನಿಂದ ಅಮ್ಮನ ಮುಖವನ್ನು ಸವರತೊಡಗಿದೆ. ಹಾಗೇ ಅಮ್ಮನ ತುಟಿಯನು ನನ್ನ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಸವರಿದಾಗ ಅಮ್ಮನ ಉಸಿರಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತೂ ನಿದಾನಕೆ ಮುಂದೆ ಸರಿದು ಅಮ್ಮನ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ತುಟಿಗಳನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ನಿದಾನವಾಗಿ ಅಮ್ಮನ ಮೇಲತುಟಿಯನ್ನು ಚೀಪತೊಡಗಿದೆ. ಅಮ್ಮನು ನನ್ನ ಚೀಪುವಿಕೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ನನ್ನ ಕೇಳ ತುಟಿಯನ್ನು ಚೀಪತೊಡಗಿದಳು. ಹೀಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಅಮ್ಮನ ತುಟಿಯನು ಚೀಪಿ ಅವಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವಳ ಮುಖ ನೋಡಿದೆ ಕೆಂಪಾಗಿತ್ತು. ಮತೇ ದೀರ್ಘವಾದ ಉಸಿರನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಮ್ಮನ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಮತೇ ನನ್ನ ತುಟಿ ಸೇರಿಸಲು ಅಮ್ಮ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ನನ್ನ ತುಟಿಗಳನು ಅವಳು ಚೀಪ ತೊಡಗಿದಳು. ಈಗ ಇಬ್ಬರ ತುಟಿಗಳು ಬೆರತ್ತಿದರಿಂದ ನನ್ನ ಎಂಜಲು ಅಮ್ಮನ ಬಾಯಲಿ ಅಮ್ಮನ ಎಂಜಿಲು ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಸೇರಿತು. ಹಾಗೇ ನನ್ನ ಕೈ ಅಮ್ಮನ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಸೀರೆಯ ರವಿಕೆಯನು ಸರಿಸಿದೆ ರವಿಕೆಯು ಜಾರಿ ಅಮ್ಮನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಅಮ್ಮನ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಮೊಲೆಗಳು ಅವಳು ತೂಟ್ಟಿದ ಜಂಪರಿಂದ ಆಚೆ ಬರಲು ಕಾಯುತ್ತಿದವು. ಅವಳ ನಿಗಿರಿದ ಮೊಲೆ ತೊಟುಗಳು ಜಂಪರ ಮೇಲಿನಿಂದ ಎದ್ದು ಕಾನುತ್ತಿತು. ನಿದಾನವಾಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಕೈಯನು ಅಮ್ಮನ ಮೊಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಸವರತೊಡಗಿದೆ. ಹಾಗು ತುಟಿಯಿಂದ ಮುತ್ತು ಕೊಡುವದನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಇತ್ತ ಅಮ್ಮ ತನ್ನ ಒಂದು ಕೈಯನು ನನ್ನ ಲುಂಗಿಯ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಚಡ್ದಿಯ ಮೇಲೆನೆ ತುಣ್ಣೆ ಹಿಡಿಯಲು ನಾನು ಅಮ್ಮನ ಕೈ ತಡೆದು ನಾನು ಹೇಳುವತನಕ ತುಣ್ಣೆ ಹಿಡಿಯಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ನಾನು ಮೊಲೆ ಸವರತೊಡಗಿದರಿಂದ ಅಮ್ಮನ ಉದ್ರೇಕ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತೂ. ಮುತ್ತು ಕೊಡುವದನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಮ್ಮನ ಮುಖವನು ನೊಡುತಾ ಅಮ್ಮ ಜಂಪರ್ ಬಿಚ್ಚಲೇ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅಮ್ಮ ಚೀ ಹೋಗೋ ಪೋಲಿ ಅಂದಳು.

ನಾನೂ ನಿದಾನವಗಿ ಅಮ್ಮನನು ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿ ಅವಳ ಪಕ್ಕ ನಾನು ಮಲಗಿ ಅವಳ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಬಳಿ ಮುತ್ತನು ಕೊಡುತಾ ಕೈಯಿಂದ ಎರಡು ಮೊಲೆಗಳನು ಸವರುತ್ತಿದೆ.

ಅಮ್ಮ ಉನ್ಮಾದದಿಂದ ಆಹ್ಹ್ ಆಹ್ಹ್ ಆಹ್ಹ್ ಆಮ್ ಆಮ್ ಆಮ್ ಅಸ್ ಅಸ್ ಅಮ್ಮಾ ಅಮ್ಮಾ ಅಂತ ಸುಖದಿಂದ ನರಳುತಿದಳು ನಾನು ಕೆಳ ಸರಿದು ಜಂಪರ ಮೇಲೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ ಅಮ್ಮನ ಮೊಲೆಯ ಸಿಳಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ನೆಕ್ಕುತ ಒಂದು ಕೈ ಯನು ಕೆಳ ಸರಿಸಿ ಅವಳ ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಅವಳ ಸೊಂಟವನು ಸವರುತ್ತ ಅವಳ ಹೊಂಕಳಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಬೆರಳನು ಇಟ್ಟು ಆಟವಾಡತೊಡಗಿದೆ.

ಹಾಗೇ ಕೆಳ ಸರಿದು ಅಮ್ಮನ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮುಖವಿಟ್ಟು ಅವಳ ಹೊಂಕಳನು ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ನೆಕ್ಕ ತೊಡಗಿದೆ. ಅಮ್ಮ ನನನ್ನ ಇ ನೇಕ್ಕಾಟದಿಂದ ಉದ್ರೇಕದಿಂದ ತನ್ನ ಎರಡು ಕೈ ಯಿಂದ ತಲೆದಿಂಬನು ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದಳು. ತನ್ನ ಒಂದು ಪಾದವನು ಇನೊಂದು ಪಾದದಿಂದ ಉಜ್ಜುತ್ತಿದಳು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಅಮ್ಮ ಜಂಪರ ಬಿಚ್ಚಲೆ ಎಂದು ಕೇಳಲು ನಾಚುತ್ತ ಹೂ ಎಂದಳು

ನಾನು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲೇ ಅಮ್ಮನ ಜಂಪರಗೇ ಕೈಹಾಕಿ ಎಳೆದೆ ಅಮ್ಮನ ಜಂಪರನ ಗುಂಡಿಗಳು ಹರಿದುಹೋದವು ಈಗ ಅಮ್ಮನ ಬಲಿತ ಎರಡು ಬಿಳಿ ಮೋಸಂಬಿ ಗಾತ್ರದ ಮೊಲೆಗಳು ಹೊರಬಂದವು ಅಮ್ಮ ಉದ್ರೆಕಗೊಂಡಿದರಿಂದ ಅವಳ ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟು ( nipple ) ಕೆಂಪಾಗಿತ್ತು ಅದು ಒಂದು ಇಂಚು ಉದ್ದ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಹೆಂಗಸ್ಸಾಗಿದರಿಂದ ಬ್ರಾ ( bra ) ಹಾಕುತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅಮ್ಮನ ಮೊಲೆಗಳ ಸೈಜ 38d ನಾನು ಮೊಲೆಗಳನು ತಿನ್ನುವಂತೆ ನೋಡುತಿದಂತೆ ಅಮ್ಮ ನಾಚುತ್ತ ತನ್ನ ಎರಡು ಕೈಗಳಿಂದ ಮುಖವನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಳು ಅಮ್ಮನ ಕೈಯನು ಮುಖದಿಂದ ತೇಗೆದು ಮತ್ತೆ ಅವಳ ತುಟಿಗೆ ಒಂದು ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಅವಳ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ನೆಕ್ಕುತ ಕೆಳ ಬಂದು ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳ ಸೀಳನು ನೆಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಮೊಲೆ ಹಿಡಿದು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು. ಮೊಲೆಯ ತೊಟ್ಟನು ಚಿಪುತ್ತ ಇನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಲೆಯನು ಅಮಕುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಅಮ್ಮನ ಕಾಲುಗಳನು ಉಜ್ಜುತ್ತಿದೆ.

ಅಮ್ಮನ ಉಸಿರಾಟ ಬರು ಬರುತ್ತಾ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಹಿಚ್ಕೂ ಮಗನೆ ಹಿಚ್ಕೂ ಇನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಹಿಚ್ಕು ಆಹ್ಹ್. ಆಹ್ಹ್. ಅಮ್. ಅಮ್ ಆಹ್ಹ್ ಆಹ್ಹ್ ಅಂತ ನರಳುತ್ತ ಹಿಂಡಿ ಹಿಪ್ಪೆ ಮಾಡು ಮಗನೆ ಈ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಮೊಲೆಗಳನ ಹುಡಿ ಮಾಡು ಆಹ್ಹ್ ಅಮ್ ಅಮ್ ಅಮ್ ಅಸ್ ಅಸ್ ಅಸ್ ಆಹ್ಹ್ ಆಹ್ಹ್ ಅಮ್ಮಾ ಆಹ್ಹ್ ಅನುತ್ತಿದಳು. ಹಾಗೇ ಮೊಲೆಯನು ಹಿಸುಕುತ ಇನೊಂದು ಮೊಲೆಯ ತೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಹಲಿನಿಂದ ಮೆದುವಾಗಿ ಕಡಿಯುತಿದೆ.

ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ ಅಮ್ಮನನು ಎದೆಳಿಸಿ ಮಂಚಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂರಿಸಿ ಅಮ್ಮ ತೊಟ್ಟಿದ ಜಂಪರನು ತೆಗೆದೇ ಅಮ್ಮನ ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಅರ್ಧಭಾಗ ಬೆತ್ತಲಾಗಿತ್ತು. ಅಮ್ಮನ ಕೊರಳಿನಲಿ ಅಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿದ ತಾಳಿ ಅಮ್ಮನ ಮೊಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೆತಾಡುತಿತ್ತು ತಾಳಿಯನ್ನು ಪಕಕೆ ಸರಿಸಿ ಮೊಲೆಯನು ಚೀಪುತ ಸೀರೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಅಮ್ಮನ ಕಾಲುಗಳನು ತೊಡೆಯ ವರೆಗೆ ಸವರುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮೊಲೆಗಳನು ಚೀಪಲು ಅಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿದ ತಾಳಿ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತಿತು. ನನಗೆ ಕೋಪ ಬಂದು ತಾಳಿಯನ್ನು ಕೈಯಲಿ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದೆ ತಾಳಿ ಕಿತ್ತು ನನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಅದನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ದಂಗಾದ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿ ನಕ್ಕಳು.

ಅಮ್ಮ – ಯಾಕೋ ತಾಳಿ ತೆಗೆದೇ.

ನಾನೂ – ಮೊಲೆಗಳನು ಚೀಪಲು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿತು.

ಅಮ್ಮ – ನನ್ನ ತಾಳಿ ತೆಗೆಯುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಾದೆಯ ಎಂದು ಕೋಪಗೊಂಡಳು.

ನಾನು – ಸ್ವಾರಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಚುಕುತ ತುಟಿಗೆ ಮುತು ಕೊಟ್ಟೇ.

ಅಮ್ಮ – ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡು ನನಗೂ ಕೊರಳಿನಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸಾಕಾಗಿತು. ನಿನ್ನ ಈ ಆಟ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು.

ನಾನೂ – ಅಮ್ಮನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ ಮೊಲೆಗಳನು ಚಿಪುತಿದೆ.

ಅಮ್ಮ – ಮನು ಎಲ್ಲರಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಯ್ದಾಡಿ ಕೊಂಡರೆ ಮಜಾ ಇರುವದಿಲ್ಲ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಸುಖದ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆರಿ ಕಾಮಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯೊಣ.

ನಾನು – ಅಮ್ಮನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಕತೆ ಮುಂದುವರೆಯುತದೆ.

ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನನ್ನ ಕತೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು mail ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ.

Nana mail id – [email protected]

More from Kannada Sex Stories

Leave a Reply