ಕಾಮ ಕುಟುಂಬ, ಆಟ – 5

ನಾಲ್ಕನೇ ಆಟದ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಎದ್ದರು. ಈ ಐದನೇ ಆಟದಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಕುಟುಂಬ ಏನು ಮಾಡುವುದು. ಕೇಳಿ ಸುಕೇಶ್ ನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು.

ನಾಲ್ಕನೇ ಆಟದ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ನನ್ನಿಂದ ಕೆಯ್ಸಿಕೊಂಡು ಸುಖ ಪಟ್ಟಳು. ಶೋಭಾ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಟೆಮ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಳು. ಉಳಿದವರೂ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲದೇ ಮಜಾ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಐದನೇ ಆಟದ ಸಂದರ್ಭ. ಶೋಭಾ ಸುಮನಾ ಮತ್ತು ಸಹನಾಳನ್ನು ಕರೆದು ಆಟದ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಳು. ಅಂದಹಾಗೆ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಮದುವೆಯಾದ ಹೆಂಗಸರು ಆಡುವ ಆಟ ಮತ್ತು ಅವರು ಆಡಬೇಕಿದ್ದದ್ದು ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಗಂಡಸರ ಜೊತೆಗೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಹನಾ ಮತ್ತು ಸುಮನಾ ಆಟದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮೊದಲು ಮೂರು ತೂತುಗಳಿದ್ದ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ತೂತು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮತ್ತು ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಆ ತೂತಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಗುರಿದ ತುಣ್ಣೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ನಿಲ್ಲಲು ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಅದರಂತೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ನಿಂತಮೇಲೆ ಆಟ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ನಮ್ಮನ್ನೂ A,B,C,D ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹೆಂಗಸರು ತಮ್ಮ ಜೋಡಿಯ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಕೈ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಆಟದ ನಿಯಮವಾಗಿತ್ತು. ಸುಮನಾ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹೆಂಗಸರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿದಳು ಮತ್ತು ಸಹನಾ ಪರದೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಹೆಂಗಸು ಯಾರೆಂದು ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಡಿದಳು.

ನಾಲ್ಕು ಜನ ಗಂಡಸರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾನು C ಅಕ್ಷರದ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೆ. ಮಾವ A ಯ ಹಿಂದೆ, ಅಪ್ಪ B ಯ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣ D ಯ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದರು. ವಿಸಿಲ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಮೊದಲ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಬಂದಳು. ಕೆಲ ನಿಮಿಷಗಳು ಬಾಯಿಯಿಂದ ತುಣ್ಣೆ ಚೀಪುವ ಲೊಚ ಲೊಚ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಗಂಡಸರ “ಆ… ಹಾ…” ಎಂಬ ಸದ್ದು ಮಾತ್ರವೇ ಕೇಳುತ್ತಿತ್ತು. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮಾವನ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಇರದೇ ಬೇಗ ಬಂದು ಅಪ್ಪನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೀಪುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ನೋಡುವುದರಲ್ಲೇ ಕಾತರ. ಕೊನೆಗೂ ನನ್ನ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಳು. ಅವಳ ಕೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಒರಟಾಗಿದ್ದರೂ ಬಾಯಿ ಮೃದುವಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯ ತುದಿಯನ್ನು ನೆಕ್ಕಿ ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಚೀಪಿದಳು. ನನಗೆ ಕೈ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೆ ಅವಳನ್ನು ಎಳೆದು ಬಾಯಿಗೆ ಕೆಯ್ಯಬೇಕು ಎನ್ನಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಪರದೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಏನೂ ಮಾಡಲಾಗದೆ ಅವಳು ಕೊಡುವ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದೆ.

ಒಂದಷ್ಟು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಮೊದಲ ಸ್ಪರ್ಧಿ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಣ್ಣನ ಕಡೆ ಹೋದಳು. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮಾವನಿಂದ ತುಣ್ಣೆ ಚೀಪುವುದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದಳು. ಅವಳು ಮಾವನ ಚಿಕ್ಕ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಚೀಪುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತುಣ್ಣೆ ಹೇಗೆ ಚೀಪಬಹುದು ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮಾವನ ನಂತರ ಅಪ್ಪನ ಬಳಿ ಬಂದ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಸೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೀಪಿದಳು. ಕೊನೆಗೂ ನನ್ನ ಸರದಿ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ಬಂದು ಮಾವನ ತುಣ್ಣೆ ಹಿಡಿದಳು. ಎರಡನೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೋಲು ಇಟ್ಟಂತೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳ ಕೈಗಳು ಅಷ್ಟು ಮೃದುವಾಗಿದ್ದವು. ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತುಣ್ಣೆಯ ಉದ್ದ ಅಗಲ ಅಂದಾಜಿಸಿ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಅದು ತುಲ್ಲೋ ಬಾಯೋ ತಿಳಿಯದೆ ಸೊಂಟ ಆಡಿಸಿದೆ. ಅವಳ ಬಾಯಿಯನ್ನು ನಾನು ಕೆಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವಳಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವಳು ‌ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಾ ಮಜಾ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾದರೂ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಬಿಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಯಾರಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ. ಆದರೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಪರ್ಧಿ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಗಾಗಿ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ ಎರಡನೆಯವಳು ಬಿಟ್ಟು ಅಣ್ಣನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು.

ಮೂರನೆಯವಳದ್ದು ಬೆಣ್ಣೆಯಂತಾ ಕೈ. ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಅದರ ಉದ್ದ ದಪ್ಪವನ್ನು ಅಳೆಯುವುದೇ ನನಗೆ ಜಟಕಾ ಹೊಡೆದಂತೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವಳು ನನ್ನನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆರಳಿಸಲು ಜಟಕಾ ಹೊಡೆಯಲು ಶುರುಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ತಡೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೈಯಿಂದ ತುಣ್ಣೆಯ ಬುಡವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೇಗೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಇದು ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಜಟಕಾ ಹೊಡೆಯುವುದು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಳು. ಆಗಂತೂ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಗೆ ತುಲ್ಲಿನ ಒಳಗೆ ಹೋದ ಅನುಭವ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಚೀಪುತ್ತಾ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೀಜವನ್ನು ಹಿಸುಕುವುದು ಅವಳು ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿತಳೋ ಎನ್ನುವಷ್ಟು ಸುಖ. ಪರದೆ ಹರಿದು ಯಾರೆಂದು ನೋಡುವ ಕಾತರ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ರಸ ಸುರಿಸದಂತೆ ನಿಂತುಕೊಂಡೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಬಂದು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಕೇಳಿದಳು. ಮೂರನೆಯವಳು ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಣ್ಣನ ತುಣ್ಣೆಯ ಜೊತೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದಳು.

ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಕೈಗಳು ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ಮುದ್ಧಾಗಿತ್ತು. ಹದಿನಾರು ತುಂಬದ ಬಾಲೆಯೊಬ್ಬಳು ಬಂದು ತುಣ್ಣೆ ಮುಟ್ಟಿದಂತೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಮುದ್ಧಾದ ಕೈ ರಂಜಲಿಯದ್ದೇ ಎಂದುಕೊಂಡು ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೂರಿ ನಿಂತುಕೊಂಡೆ. ಅವಳು ಮೊದಲು ತುಣ್ಣೆಯ ಮುಂದೊಗಲನ್ನು ಹಿಂದೆ ಸರಿಸಿ ಮೂತಿಯನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಒರೆಸಿ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಳು. ಅದಾಗಲೇ ಅದು ರಂಜಲಿ ಎಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇನೂ ಪಾತ್ರ ಇರದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾಳೋ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ತುಣ್ಣೆಯ ತುದಿಯನ್ನು ಲಾಲಿಪಾಪ್ ನಂತೆ ಚೀಪುತ್ತಾ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ನೆಕ್ಕಿದ ಅವಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಚೀಪಿದಳು. ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಡಿಸುತ್ತ ಅವಳೇ ಮುಂದುವರೆದು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೆಯ್ದು ರಸ ಜಿಗಿಸಿದಳು. ಅವಳು ನನ್ನ ರಸದ ಹನಿಯೂ ಬಿಡದೇ ಹೀರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ತೂತಿನಿಂದ ಹೊರಬಂತು. ಅವಳೇ ಕೊನೆಯ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಿಗುರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಖುಷಿಯಿಂದ ನನ್ನ ರಸ ಕುಡಿದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋದಳು.

ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಅಣ್ಣನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಚೀಪಿದ ನಂತರ ಆಟ ಮುಗಿಯಿತು ಎಂದು ಸುಮನಾ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಳು. ಸಹನಾ ಬಂದು ಕರ್ಟೈನ್ ತೆಗೆದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹೆಂಗಸರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಬಟ್ಟೆ ಕಳಚಿದಾಗ ಇಡೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಶಬ್ದ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತನ್ನ ಮಗನ ತುಣ್ಣೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ರಂಜಲಿ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಳು, ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನೇ ಆರಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಶೋಭಾ ಅಪ್ಪನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿದ್ದಳು. ಮೂರೂ ಜನ ತಪ್ಪಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕೊಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ರಂಜಲಿ ಮೊದಲೇ ಮೂರು ಪೆನಾಲ್ಟಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೊಟ್ಟರಾಯಿತು ಎಂದು ಅಮ್ಮ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದಳು. ಅದರಂತೆ ಮೂರು ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಮೂರೂ ಜನರಿಗೆ ಎತ್ತಲು ಹೇಳಿದರು. ಮೊದಲು ಚೀಟಿ ಎತ್ತಿದ ರಂಜಲಿಗೆ ತನ್ನ ಜೋಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೂರು ಕಷ್ಟಕರ ಭಂಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ದೊರೆಯಿತು, ಎರಡನೇ ಚೀಟಿ ಎತ್ತಿದ ಶೋಭಾಗೆ ಮೂರು ಜನ ಗಂಡಸರ ತುಣ್ಣೆ ಚೀಪಿ ಅವರ ರಸ ಕುಡಿಯುವ ಚಿಕ್ಕ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ದೊರೆಯಿತು, ಆದರೆ ಮೂರನೇ ಚೀಟಿ ಎತ್ತಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಗಾಬರಿಯಾದಳು, ಅವಳಿಗೆ ತನ್ನ ಮೂರು ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ತುಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ದೊಡ್ಡ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ದೊರೆಯಿತು.ಆದರೆ ಅವಳು ಅದನ್ನು ಖುಷಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಒಪ್ಪಿ ಸಿದ್ದರಾದರು.

ಒಂದು ಕಡೆ ರಂಜಲಿ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಳಚಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ತಬ್ಬಿ ಕಿಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತನ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಳಚಿ ಬೆತ್ತಲಾದಳು. ಅವಳನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದು ನಿಂತ ನಾನು, ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮಾವ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಸವರಿ, ಎಂಜಿಲು ಹಚ್ಚಿ ರೆಡಿಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು. ಸುಮನಾ ವಿಸಿಲ್ ಬಾರಿಸಿದಾಗ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಸುತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಮೊದಲು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ ಮಾವ ತನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಅತ್ತೆಯನ್ನು ಕರೆದ. ಅತ್ತೆ ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ತನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ತಿಕದ ತೂತಿಗೆ ತುಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಳು. ಮಾವನ ತುಣ್ಣೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ನೋವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ತುಣ್ಣೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ಆರಾಮವಾಗಿ ಮಾವನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪ ಅವಳ ಬಾಯಿಯ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ತುಣ್ಣೆ ಕೊಟ್ಟ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಗುತ್ತಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಹಾಕಿಕೊಂಡಳು. ಒಂದು ಕಡೆ ಬಾಯಿಂದ ಚೀಪುತ್ತಾ ಸೊಂಟ ಎತ್ತಿ ತಿಕ ಕೆಯ್ಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ಧಳು. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅವಳ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಅಗಲಿಸಿ ತುಲ್ಲಿನ ತೂತಿಗೆ ತುಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಕೆಯ್ಯಲು ಶುರುಮಾಡಿದೆ. ಅವಳ ತೊಡೆಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಎತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಮಾವ ಸಲೀಸಾಗಿ ಕುಟ್ಟತೊಡಗಿದ. ಹೀಗೆ ಮೂರು ಜನರಿಂದ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕೆಯ್ಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ “ಮ್… ಮ್… ಮಾ… ಮ್… ಮ್… ಮಮ್… ಮಾ…. ಮ್… ಮಾ.. ಮ್ಮ್… ಮ್…” ಎಂದು ಮುಲುಗುತ್ತಾ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ರಸ ಇಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು.

ಅಣ್ಣ ಮೊದಲು ರಂಜಲಿಯನ್ನು ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಅವಳ ತಿಕ ತನ್ನ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ತುಲ್ಲಿನ ತೂತಿಗೆ ತುಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ. ರಂಜಲಿ ಕಾಲನ್ನು ಅಣ್ಣನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಒರಗಿಸಿ “ಆ… ಕಮಾನ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್… ಕಮಾನ್… ಆ… ಓ…” ಎಂದು ಕೆಯ್ಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅಣ್ಣ ರಂಜಲಿಯ ಜೋಡಿಗೆ ಈ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ನಿಸಿತು. ಒಂದೈದು ನಿಮಿಷ ಇದೇ ರೀತಿ ಕೆಯ್ದಾಡಿದ ಅವರು ನಂತರ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರು. ರಂಜಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ತಲೆಯಿಟ್ಟು ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದ ಅಣ್ಣ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ತುಣ್ಣೆ ನುಗ್ಗಿಸಿದ. ಕಾಯಿನ್ ಬೂತ್ ಗೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಾಕಿ ತಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಅವನು ತುಣ್ಣೆ ತೂರುತ್ತಿದ್ದರೆ ರಂಜಲಿ “ಆ… ಅಮ್ಮಾ… ಆ…” ಎಂದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಈ ರೀತಿಯೂ ಒಂದೈದು ನಿಮಿಷ ಕೆಯ್ದಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆದ್ದ ರಂಜಲಿ ಉಸಿರು ಬಿಟ್ಟಳು. ಮೂರನೇ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದ ಅವರು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕಾಲುಹಾಕಿ ಮಲಗಿದರು. ಅಣ್ಣನ ತುಣ್ಣೆ ರಂಜಲಿಯ ತುಲ್ಲಿನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರರ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಕೈಯನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಊರಿ ಕೆಯ್ದುಕೊಂಡರು. ಅಣ್ಣ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಗುದ್ದುತ್ತಿದ್ದನೋ ಅದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ರಂಜಲಿಯೂ ವಾಪಾಸ್ಸು ಗುದ್ದುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಅವರ ವೇಗ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡಲು ಸಾಕಾಗದೇ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಸುಮನಾಳ ವಿಸಿಲ್ ನ ನಂತರ ಮೇಲೆದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಯ್ಯುವಂತೆ ಕೆಯ್ದಾಡಿದರು. ಇತ್ತ ರಸ ಸುರಿಸಿ ಸುರಿಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅತ್ತೆ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದಳು. ಮಾವನೂ ಬೇಗ ರಸ ಇಳಿಸಿ ಅತ್ತೆಯ ಭಾರ ಹೊತ್ತು ಮಲಗಿದ್ದರೆ, ಅಪ್ಪ ಅವಳ ಬಾಯಿಗೆ ರಸ ಸಿಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಅಪ್ಪನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅವಳು ಲಾಲಿಪಾಪ್ ನಂತೆ ಚೀಪುತ್ತಾ ನನ್ನಿಂದ ಕೆಯ್ಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಟ್ ಪಟ್ ಪಟ್ ಪಟ್ ಎಂದು ಕುಟ್ಟತೊಡಗಿದೆ. ನನ್ನ ವೇಗವನ್ನೂ ಅವಳು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ತುಲ್ಲು ಕೊಟ್ಪಿದ್ದರಿಂದ ರಸ ಅವಳ ಆಳಕ್ಕೆ ಜಿಗಿಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಮೇಲೆದ್ದು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡೆವು.

ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಶೋಭಾ ತನ್ನ ಪೆನಾಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಮೊದಲು ಆಟ ಮುಗಿಸಿದ ಅಣ್ಣನ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಯೂರಿ ಅವನ ದಪ್ಪ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಾಯ್ತುಂಬಾ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಚೀಪುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳ ವೇಗ ಸಾಕಾಗದೆ ಅಣ್ಣ ಅವಳ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಕೆಯ್ಯತ್ತಿದ್ದ. ರಂಜಲಿ ಅವಳ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬರುವ ಕೂದಲು ಸರಿಸುತ್ತಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅದೊಂದು ಕ್ಷಣ ಅಣ್ಣನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಪ್ಪಿ “ಆ… ಆ…” ಎಂದು ರಸ ಜಿಗಿಯಿತು. ಅದರ ಕೆಲವು ಹನಿಗಳನ್ನು ಶೋಭಾ ಹೀರಿದರೆ, ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ರಂಜಲಿ ಚೀಪಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದಳು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಶೋಭಾಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ ಅಪ್ಪ ಅವಳ ಬಾಯಿಗೆ ತುಣ್ಣೆ ಇಟ್ಟ. ಶೋಭಾ ಅದನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೀಪಿ ರಸ ಹೀರಿದಳು. ಅತ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅತ್ತೆ ಮಾವನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಆಡಿಸಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸಿದ್ದಳು. ನಾನೂ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತಾ ಶೋಭಾಳ ಬಳಿ ಹೋದೆ. ಶೋಭಾ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾವನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಳು. ಇದು ನನಗೆ ಬೇಸರ ತರಿಸಿ ನಿಂತಲ್ಲೇ ಜಟಕಾ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಶುರುಮಾಡಿದೆ. ಶೋಭಾಳೂ ಒಂದು ಕೈ ಸೇರಿಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜಟಕಾ ಹೊಡೆದಳು. ಮಾವನ ತುಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ತಡೆಯಲಾರದೆ ರಸ ಕಾರಿತು. ಕೆಲವು ಹನಿ ಹೀರಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟ ಶೋಭಾ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿದಳು. ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಬಾಯಿಗೆ ಕೆಯ್ಯತೊಡಗಿದೆ. ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನಂತಾ ಬಾಯಿಯ ಬಿಸಿಗೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಕಾರಿಕೊಂಡಿತು. ಪೆನಾಲ್ಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ತುಣ್ಣೆಯ ರಸವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಚೀಪಿದ ಅವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಅತ್ತ ಮಾವನ ತುಣ್ಣೆಯಿಂದ ಸೋರುತ್ತಿದ್ದ ರಸವನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗದಂತೆ ಅತ್ತೆಯೇ ಕುಡಿದಳು. ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಮ ರಸದ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಐದನೇ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಪದ್ಮ ಗೆದ್ದಳು ಎಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು…

ಹೀಗೆ ಕಾಮ ಕುಟುಂಬದ ಆಟಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸುಖ ಕೊಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಐದನೇ ಆಟ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲೇ ಸುಮನಾ ಮತ್ತು ಸಹನಾ ಆರನೇ ಆಟದ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಆಟ ಯಾವುದು? ಮುಂದಿನ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.

ಮುಂದುವರೆಯುವುದು…

More from Kannada Sex Stories

Comments

Leave a Reply