ತುಲ್ಲಿನೊಳಗಿನ ಸುಖ ಆಹಾ ಅಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹುಉ ಉಉ !!! ಭಾಗ 2

ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ..
……………………..

ಕಳೆದ ಕತೆಯನ್ನು ಓದಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದಿನ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಕಾಣ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲವೇ!!
ಇಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಮೈ ಮರೆತು ಬೇರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಅವಳ ನಿಗಿರುದ ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಎದೆಗೆ ಚುಚ್ಚುತ್ತಿತ್ತು, ಆಕಡೆ ನನ್ನ ನಿಗುರಿದ ದಪ್ಪನೆಯ ತುಣ್ಣೇ ಅವಳ ಬಾಯಲ್ಲಿ ರಸ ಕಾರೀ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಳು. ನಾನು ಅವಳ ಕುಂಡೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನೊಳಗೇ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸವರುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ………. ಅಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹುಉ ಉಉ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಆಆಆಆಃಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಅಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹುಉ ಉಉ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಆಆಆಆಃಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಹರ್ಷಿ!!!! ಇನ್ನಾ ಜೋರ್ ಮಾಡೋ ಮೇಲೆ ಜೇನು ತುಪ್ಪ ದಂತೆ ಅವಳ ರಸಕಾರಿ ನನ್ನ ಬಾಯಿತುಂಬಾ ಸೋರಿಸಿದಳು. ನಾನು ಜೋರಾಗಿ ತುಲ್ಲಿನಾಳಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವಳ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿದ ತುಣ್ಣೇನ ಬಿಡದೇ ಲಾಲಿಪಾಪ್ ತರ ಚಿಪಿ ರಸ ಹಿರುತ್ತಿದ್ದಳು.

ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ತಾಳ ಮೇಳ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಗಿರಿದ್ವಿ… ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ತುಣ್ಣೇ ಸುಖ ಪಡೆಯದೆ ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳ ತುಲ್ ನಡುವೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು, ಆಂಟಿ ನನಗೆ ನಿನ್ನಾ ಕುಂಡಿ ನೆಕ್ಕಿ ನಿನ್ನ ದಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಂಡಿ ತರ ಕೈ ತಿನಿ ಬಾರೇ ಮಿಂದ್ರಿ….
ತುಣ್ಣೇ ಎಷ್ಟಂತಾ ಚಿಪ್ತಿಯಾ!! ದಾಸಿ ಅಂತ ಕುಂಡೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಅವಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೂಲು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಅವಳನ್ನು ಆಕಡೆ ದುಗಿಸಿ ನಿನ್ನ ದಪ್ಪನೆಯ ತೊಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹಿಚಿಕಿದಾಗ ಆಹಾ!!! ಕೊಬ್ಬಿದ ತೊಡೆಗಳು… ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೇನೇ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಅವಳ ಗೋದಿ ಬಣ್ಣದ ಕುಂಡೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಲೋಚ್ಕ್ ಲೋಚಕ್ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟೆ… ಅಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹುಉ ಉಉ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಆಆಆಆಃಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಅಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹುಉ ಉಉ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಆಆಆಆಃಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಅವಳ ಕುಂಡಿ ವಾಸನೆ ಘಂ ಎನ್ನುತ್ತಿತ್ತು.. ಅವಳನ್ನು ನಾಯಿಯಂತೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಕುಂಡಿಯ ತೂತಿಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸವರಿದೆ… ಕೆಳಗೆ ಅವಳ ತುಲ್ ರಸ ಕುಂಡಿತನ ಬಂದು ಹರಿದಿತ್ತು.. ನಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಜಾರಿ ಜಾರಿ ತುಲ್ ನಡುವೆ ನಾಲಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೆ…. ಅಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹುಉ ಉಉ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಆಆಆಆಃಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಅಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹುಉ ಉಉ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಆಆಆಆಃಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್!!!!!

ಎಣ್ಣೆ ತಗೊಂಡು ಎರಡು ಕೈ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಳ ಕುಂಡೆಗೆ ಚುಂಬಿಸುತ್ತಾ ಎಣ್ಣೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವಳು ಅಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹುಉ ಉಉ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಆಆಆಆಃಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಅಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹುಉ ಉಉ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಆಆಆಆಃಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್….. ಲೋ ಹರ್ಶಿ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದಾನೋ ಕಲಿತಿದ್ದಿ???
ಒಳ್ಳೆ ರಸಿಕ ಕಣೋ ಬಾರೋ ನೀನೇ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಗಂಡ, ನಿನ್ನ ತರ ಹುಡುಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಕಣೋ!!!
ಇನ್ನಾ ಜಡಿಯೋ ನನ ಕುಂಡೆಗೆ!!!!!
ಅಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹುಉ ಉಉ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಆಆಆಆಃಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಅಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹುಉ ಉಉ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಆಆಆಆಃಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಹರ್ಶಿ!!! ಇನ್ನಾ ಜೋರ್ ಹಿಚ್ಕೊ ಅಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹುಉ ಉಉ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಆಆಆಆಃಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಅಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹುಉ ಉಉ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಆಆಆಆಃಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್
ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದಮೇಳೆ ಅವಳು ತಡ ಮಾಡದೇ ನನಗೆ ಕೆಳಗೆ ನುಗ್ಗಿಸಿ ಲೋ ನನ್ನ ಗಂಡ ಬಾರೋ ನಿನ್ನ ದಾಸಿಯ ಕೆಲ್ಸ ನೋಡ್ಕೋ!! ಅಂತಾ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಟಲಿಯ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುರಿದಳು. ಆಮೇಲೆ ಅವಳೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮೈ ಗೆ ಉಜ್ಜಿದಳು…. ಅಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹುಉ ಉಉ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಆಆಆಆಃಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಅಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹುಉ ಉಉ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಆಆಆಆಃಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್…. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ತುಣ್ಣೇ ಮೊಲೆಗಳು ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು … ಎದ್ದು ಕೂತು ಅವಳ ಬಾಯಲ್ಲಿ ತುಣ್ಣೇ ಹಾಕಿ ಅವಳ ಕುಂಡೆಗೆ ಚಾಪ ಛಾಪ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದುಜೋರಾಗಿ ಹಿಚುಕಿದೆ ಅವಳು ಸ್ವರ್ಗ ಸುಕ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಳು…. ಹಾಗೇನೇ ಮುಂದೆ ಅವಳನ್ನು ಕೆಳಾಗೆ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಇಟ್ಟು ಬೂಬ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾದ್ದಗ ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳು ನಿಗಿರಿ ಶೇಟೆದು ಬಿತ್ತಿದವು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೇ ಮೊಲೆಗಳ ಮದ್ಯೆ ರಸ ಹಾರಿಸಿ ಅವಳ ಮುಖದ ತುಂಬಾ ಚಿಮ್ಮಿ ಬಿಟ್ಟಿತು…… ಆವಾಗ ನಂಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಸುಕ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗಾಯ್ತು… ಅಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹುಉ ಉಉ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಆಆಆಆಃಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಅಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹುಉ ಉಉ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಆಆಆಆಃಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹ್!!!!!!
ಹರ್ಷಿ!!!! ಬರೆ ಮೊಲೆ ಜೊತೆ ಅಡ್ತಿಯೋ ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಟರ್ಸೋಡು ಯಾವಾಗ … ನಿನ್ನ ಆಂಟಿ ತುಳ್ಳನ್ನು ಜಡಿದು ಹರಿಯೋ ಬೋಸದಿ ಮಗನೇ!!!!
ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳಬೇಕಾ ನಿನಗೆ ಮಿಂದ!!!
ಅವಳ ನಾದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯಂತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿತು. ನಾನು ಹಾಗೇನೆ ಅವಳ ತುಲ್ಲೋಳಗೆ ಬೆರಳಿಂದ ಉಜ್ಜಿ ಉಜ್ಜಿ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಹ್ಹ್ಹ್ ಅಹ್ ಅಹ ಘ್ಹ್ಹ ಹ್ಹ್ಹ ಹ ಆಅ ಆಆ ಆಆಆಆಆ! ಹ್ಹ್ಹ್ ಇನ್ನಾ ಜೋರಾಗಿ ತಿಕ್ಕೋ ಬೋಸಡಿ ಮಗನೇ!!!! ರಸ ಜಿಗಿಸೋ ತನ ಬಿಡಬೇಡ!!
ಆಮೇಲೆ ಅವಳ ತುಲ್ಲನ್ನ್ನು ನೋಡಲು ಕೆಳಗೆ ಜಾರಿ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಅಗಲಿಸಿ ತುಲ್ಲು ನೋಡಿದೆ…. ಜೋರಾಗಿ ಉಜ್ಜಿದರಿಂದ ತುಲ್ಲು ರಸಕಾರಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು…. ಕರಿ ತುಲ್ಲು ಮೆಲ್ಲನೆ ಕಿಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ತುಲ್ಲಿನ ರೆಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಅಗಲಿಸಿ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿದೆ ಆಃಃಃಃಃ ಅಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಹುಉ ಅಆಆಆಆಆಆ!!!! ಆಆಆಆಆ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್!!!
ತುಣ್ಣೇ ತೆಗೆದು ಅವಳ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಬಾರಿಸಿತೊಡಗಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾದರೂ ತುಣ್ಣೇ ತುಳ್ಳಿನ ರಸ ತುಂಬಿದ್ದರಿಂದ ಸಲೀಸಾಗಿ ಒಳಗೆ ಹೋಯಿತು… ನನ್ನ ರಭಸದಲ್ಲಿ ಪಚ್ ಪಾಚ್ ಪಚ ಶಬ್ದ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಿತ್ತು… ಬಾರೇ ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ನಿನ್ನ ತುಲ್ ಹರಿಬೇಕೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ತುಲ್ಲಿನಾಳಕ್ಕೆ ಗುಂಟ ಇಟ್ಟಿದ್ದಿನಿ…… ಹುಉ ಅಆಆಆಆಆಆ!!!! ಆಆಆಆಆ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್!!!
ಅವಳು ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ಹಿಚುಕುತ್ತಾ ಮಾಡೋ ಇನ್ನಾ ಜೋರ್ ಮಾಡೀ ರಂಡಿ ಮಾಡೋ…..
ಅವಳ ಕಾಲು ಎತ್ತಿ ಕುಂಡೆ ಗೆ ಹೊಡುದು ಅವಳ ತುಲ್ಲಿೊಳಗೇ ತುಣ್ಣೇ ಹಾಕೊಂಡು ಜಜ್ಜಿದೆ…. ಹಂಗೆ ಅವಳ ಮೊಲೆಗೆ ಉಜ್ಜುತ್ತಾ ತೊಟ್ಟು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕಡಿದು ಹಾಕಿದೆ… ಮೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಬರ್ತಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸುಖ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ!!!
ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿ ಹಾಕಿ ತುಲ್ ಜಡಿದು ಜಡಿದು ರಸ ಕಾರಿದೆ…. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಬೇಗನೆ ಸುಸ್ತು ಆದಂಗೆ ಆಯಿತು… ಲೋ ಪೆದ್ದ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತುಣ್ಣೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುಸ್ತು ಆದ್ರೆ ಹೇಗೋ ನನ್ನ ಗಂಡ ನೀನು!!!
ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅವಳ ಮೇಲೇನೆ ತುಣ್ಣೇ ತುಲ್ಲೊಳಗೇ ಸಿಗಿಸಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಚಿಪ್ತಾ…. ಬಾರೇ ರಂಡಿ!!!! ನನಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡೆ ನಿನ್ನ ಸಾಕು ಅನ್ನೋತನ ಕೈ ದು ದಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೊತಿನಿ ಅಂದೆ..

ಹೂಂ ಹೋಂ…… ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳ್ಳಿ ಭಾಷೇಲಿ ಬಯ್ಯೋದು ಕಲ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪೆದ್ದ… ಹುಉ ಅಆಆಆಆಆಆ!!!! ಆಆಆಆಆ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್!!! ಆಮೇಲೆ ನೋಡು ಹೇಗಿರತ್ತೆ ಮಜಾ ಅಂದ್ಳು….
20 ನಿಮಿಷ ಇಬ್ಬರೂ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಚಪ್ಪರಿಸುತ್ತ ಇನ್ನೇನ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತೀವಿ 9 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ……. ಆಂಟಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಅದೇ ಆಟ ಕಣೋ ಇವತ್ತು ಅಂದಳು…. ಅದ್ಕೆ ಹುನೆ ಸುಳೇ ನನ್ನ ರಂದಿ ಭಾರತಿ ನನ್ನ ದಾಸಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹಬ್ಬ!!!
ಬೇಗನೆ ಎದ್ದು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ್ವಿ… ಅವಳ ಚಡ್ಡಿ ನಾನು ಕಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹಾಕಿ ಬ್ರಾ ಹಾಕದೇ ಅವಳ ಬ್ಲೌಸ್ ಉಡ್ಸಿದ್ದೆ… ಅವಳು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೇ ಕಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದಳು… ಮನೇಲಿ ಹೇಗೂ ಮೊಟ್ಟೆ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆ ಸಾರು ಮಾಡಕೆ ಹೇಳಿದೆ… ಅವಳು ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ಎಲ್ಲಾ ಶುರು ಮಾಡಿದಳು… ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು ಜೋರಾಗಿ… ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಚಳಿ ಅಂತಾ!!!

ಅವತ್ತಂತು ನಂಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ತರ ನಡೀತಿತ್ತು…. ಸುಮ್ನೆ ಕೂತು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಆಂಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಅವಳು ಎಲ್ಲಾ ಸಾರು ಮಾಡಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಳು … ಆಂಟಿ!!! ಆಂಟಿ!!!

ಲೋ ಹರ್ಶಿ…. ನಿನ್ನ ಆಂಟಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೂ!! ದಾಸಿ ಅಂತ ಕರಿಯೋ ಹರ್ಶಿ…. ಅಂದ್ಳು… ಆಯ್ತೆ ದಾಸಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ದಾಸ….. ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಳ ಕಟ್ಟೆ ಯ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಿದ್ದಳು ನಾನು ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೇ ಅವಳ ಕುಂಡೆಗೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಒತ್ತಿದೆ.. ಹಾಂಗೆ ಅವಳ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಹಿದ್ಕೊಂದೆ. ಲೋ ಇಲ್ಲಿನಾದ್ರು ಬಿಡೋ ನಂಗೆ ಇನ್ನಾ ಚೂಲು ಬರ್ಸ್ತಿಯೇನೋ…. ಹುಉ ಅಆಆಆಆಆಆ!!!! ಆಆಆಆಆ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್!!!

ಹರ್ಷಿ ಬಿಡೋ ಆಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಹೇಗ್ ಬೇಕೋ ಹಂಗೆಲ್ಲಾ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋ ಸರೀನಾ…. ಆಯಿತು ಅಂತ ಇನ್ನೇನ್ ಊಟಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅವ್ಳಿಗೆ ನಾನು ತಿನ್ಸಿದೆ, ಅವಳು ನನಗೆ ತಿನ್ನಸಿದಳು…. ನಾನು ಬೇಕಾಂತನೆ ಅವ್ಳಿಗೆ ಕಾಡಿಸ್ಥಾ ತಿಂದೆ. ಬ್ಲೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳ ಮೊಲೆ ನೀಗಿರಿ ಹರ್ದು ಹೊರಗೆ ಬರೋಟರ ಕಾಯ್ತಾ ಇತ್ತು…….
ಎಲ್ಲಾ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಅವಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಅಂಗಾತ ಮಲಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ತುಟಿಗೆ ತುಟಿ ಸೇರಿಸಿ ಲಿಪ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ತುಟಿಯನ್ನು ನೆಕ್ಕಿ ನೆಕ್ಕಿ ಆಟ ಆಡಿದೆ… ಲೋ ಎಷ್ಟೋ ಕಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಇನ್ನಾ ಬಾ ಇನ್ನಾ ಅಸಲಿ ಆಟ ಆಡೋಣ ಅಂತ ಅವಳು ಸೀದಾ ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಎಳೆದು ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಡಿದಳು… ನಾನು ಅವಳ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಕೂದಲು ಎಳೆದು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡೆ… ಸಂಜೆಯ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಇನ್ನಾ ಘಂ ಅಂತಿತ್ತು…. ಮೈ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಜಾರಿ ಜಾರಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ…

ಭಾರತಿ ನಾ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವಳ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹಿಚಿಕ್ದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೈ ಯಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಹಿಚುಕಿದೆ. ಅವಳು ನನ್ನ ಬೆನ್ನನ್ನು ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ನನ್ನ ಕುದಲ್ನ್ನು ಎಳೆದು ಇನ್ನಶ್ತು ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಳು… ಕೆಳಗೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೇ ತಾನೇ ತುಲ್ಲೊಳಗೇ ತುರ್ಕೊಂದು ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮೊಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಚೀಪಿಸಿಸಿಕೊಂದಳು.. ತುಣ್ಣೇ ಒಂದು ಸಲ ಹೋಗ್ತಾ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ತಪ್ಪಿ ಕುಂಡೆಗೆ ಜಾರುತಿತ್ತು… ಅವಳಿಗೆ ತಾಳದೆ ನನ್ನ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಜಡಿಯೋ ನನ್ನ ಗಂಡ… ಆಃಃಃಃಃ ಅಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಹುಉ ಅಆಆಆಆಆಆ!!!! ಆಆಆಆಆ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್!!!
ನನಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಪ್ಪಿ ಬಿಡ್ತು…. ಅವಳನ್ನು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಪುಲ್ ಮಲಗಿಸಿದೆ. ಅವಳ ಬಾಯನ್ನು ಬೆಡ್ ಕೆಳಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವಳ ಬಾಯಲ್ಲಿ ತುಣ್ಣೇ ಹಾಕಿ ಜಡಿದೆ…. ಅವಳ ಸೂಲೇ ತರ ಆಃಃಃಃಃ ಅಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಹುಉ ಅಆಆಆಆಆಆ!!!! ಆಆಆಆಆ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್!!!
ಕಿರುಚುತ್ತಾ ಹಡೋ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ದಾಶಿಗೆ ಬಿದ್ಬೇಡೋ!!!! ಆಃಃಃಃಃ ಅಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಹುಉ ಅಆಆಆಆಆಆ!!!! ಆಆಆಆಆ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್!!!
……
ನಾನು ಎತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ಬಾರ್ಸ್ತಾ ಅವಳ ಬಾಯಿ ತುಂಬ ರಸ ತುಂಬಾ ತುಂಬಿದೆ…. ಅವಳು ಕೆಮ್ಮಿ ಕೆಮ್ಮಿ ಲೋ ಇಷ್ಟೆನ್ನಾ ಅಂತಾ ಕೀಟಲೆ ಮಾಡ್ಸ್ಕೋಂಡು ಇನ್ನಾ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಮೌಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಲು…….
ಮುಂದೆ ಅವಳು ನನ್ನನ್ನು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ನೂಕಿ ತನ್ನ ತುಲ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ತುರ್ಕಿ ಸೊಂಟ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತ ಬಾಯಿ ತುಂಬಾ ತುಲ್ಲಿನೊಳಗೇ ತುರುಕಿಕೊಂಡು ಮಜಾ ತಾಗೊಟ್ಟಿದ್ದಳು… ನಂಗೆ ಅವಳ ಚೋಲಿಗೆ ಉಸಿರು ತಟ್ಟದಂತೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು.. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅವಳ ಸೊಂಟ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವಳ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಸೀದಾ ತುರ್ಕಿ ಜೋರಾಗಿ ನಾಲಿಗೆ ಆಡಿಸಿದೆ.…. ಆಃಃಃಃಃ ಅಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಹುಉ ಅಆಆಆಆಆಆ!!!! ಆಆಆಆಆ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್!!!
ಅವಳ ಆಟಕ್ಕೆ ತುಲ್ ರಸ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿಬಿತ್ತಳು…. ನಂಗೆ ಸರ್ಗ ಸುಖ… ಆಃಃಃಃಃ ಅಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಹುಉ ಅಆಆಆಆಆಆ!!!! ಆಆಆಆಆ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್!!!
ನನ್ನ ದಾಸಿ ಇನ್ನಾ ಕಾರೆ ನಿನ್ನ ತುಲ್ ರಸ!!! ರಮ್ದಿ!!! ನಿನ್ನ ತಾಕತ್ತು ತೋರ್ಸೆ…. ಆಃಃಃಃಃ ಅಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಹುಉ ಅಆಆಆಆಆಆ!!!! ಆಆಆಆಆ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್!!!

ಇಬ್ಬರೂ ಪುಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಪ್ಪಿ ಬಿಟ್ಟಿತು.. ಸೀದಾ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿಗೆ ತುಣ್ಣೇ ತುರ್ಕಿ ಹಾರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಮೊದಲಿಗೆ 69 ಬಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಜಡಿದೆ… ಇನ್ನೇನ್ ರಸ ಕಾರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರೋ ಮುಂದೆ ಆಶ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅವಳ ತುಣ್ಣೇ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಕದ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲಿಕೊಂದಳು… ತಾನೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವಳ ತುಲ್ಲೊಳಗೇ ಹಾಕೊಂಡ್ ಸೊಂಟ ಎತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ಜಡಿದುಕೊಂದಳು….. ಆಕಡೆ ಅವಳ ಕುಂಡೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ತಾಕಟ್ಟಿಗೆ ಪುಟಿಯುತಿತ್ತು… ಆಃಃಃಃಃ ಅಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಹುಉ ಅಆಆಆಆಆಆ!!!! ಆಆಆಆಆ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್!!!
ನಾನ್ ಆಮೇಲೆ ಅವಳನ್ನು ನಾಯಿ ತರ ಕೂರಿಸಿ ದಾಗ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ … ಅವಳ ತುಲ್ ರಸ ಹೊರಗೆ ಜಾರಿ ಮೆಲ್ಲ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು… ಅವಳ ಮೊಲೆಯ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಪುತಿಯುತ್ತ ಇಟ್ಟು… ಎಂತಾ ಸ್ವರ್ಗ!!!!! ಆಃಃಃಃಃ ಅಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಹುಉ ಅಆಆಆಆಆಆ!!!! ಆಆಆಆಆ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್!!!
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತುಲ್ಲಿನ ಹಸಿ ಬಿಸಿ ವಾಸನೆಯು ನನ್ಗೆ ಇನ್ನಾ ಮತ್ತು ಬರಿಸಿತು….. ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ, ಅವಳಿಗೆ ಚೂಳು ಎಷ್ಟಿತ್ತೆಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ತುಲ್ಲಿಗೆ ಒತ್ತಿ ಕೂದಲನ್ನು ಎಳಿತಿದ್ದಳು ಉಸಿರಾಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರು ಕೂಡಾ ಆಂಟಿಯ ತುಲ್ಲಿನ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ನನ್ಗೆ ಇನ್ನ ಕಿಕ್ ಕೂಡ್ತಿತ್ತು. ಅವಳು ನನಗೆ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ್ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಟ್ಟಳು ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಳು. ಅವಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಅಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಹುಉ ಅಆಆಆಆಆಆ!!!! ಆಆಆಆಆ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್!!! ಅಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಹುಉ ಅಆಆಆಆಆಆ!!!! ಆಆಆಆಆ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್!!!
ಅವಳನ್ನು ಹಂಗೆ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ಅವಳ ಕುಂಡಿಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟೆ ಅದು ಒಂತಾರ ಘಮ್ ಅಂತಿತ್ತು… ದೊಡ್ಡ ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯಂತಿದ್ದ ಅವಳ ಕುಂಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಚ್ಚಿ ತಿನ್ನಾಣ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಲೊ!!! ಹೊಡೊಯೊ ನಿನ್ನ ರಂಡಿ ಕುಂಡಿಗೆ ಅಂತಾ ಬೈತಾ ಕುಂಡಿ ಎತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಳು………
ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ತಾಕತ್ತು ಹಾಕಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ.. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 12 ಆಗಿತ್ತು …… ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಆಟಕ್ಕೆ ರೆಡೀ ಆದೆವು..
ಅರ್ದ ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ಹಿಚಿಕಿ ಮುದ್ದಾಡಿದೆ ಅಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಹುಉ ಅಆಆಆಆಆಆ!!!! ಆಆಆಆಆ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್!!! ಅಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಹುಉ ಅಆಆಆಆಆಆ!!!! ಆಆಆಆಆ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್!!! ಆನಂತರ ಕುಂಡಿ ತೂತನ್ನು ಮೂಸಿ ನೋಡಲು ಆಸೆಯಾಯಿತು…. ಅವಳ ದಪ್ಪ ಕುಂಡಿಗಳ ನಡುವೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ನಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿದೆ… ಅವಾಗ ನೋಡಿ ಅವಳ ತುಲ್ಲು ರಸ ಸೋರಿ ಕುಂಡಿ ತನ ಬಂದಿತ್ತು ನಂಗತ್ತು ಕಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ನೆಕ್ಕಿದೆ…. ಕಂಟ್ರೊಲ್ ತಪ್ಪಿ ಬಿಟ್ಟಿತು…
ಅವಳ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ಬ್ರಾ, ಚಡ್ಡಿ ತುರುಕಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಟಲ್ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಸುರಿದೆ… ಇಬ್ಬರೂ ಮೈ ಉಜ್ಜಿಕೊಂಡು ನೀಗಿರಿದ್ವಿ…..
ಆಮೇಲೆ ನಾನೇ ಬಾರೇ ನಿನಗೆ ನಾಯಿ ತರ ಹಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳನ್ನಾ ಮೇಲೇ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ ಡಾಗ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ದೆ…. ನಾನು ಕುಂಡಿಯೊಳಗೆ ಹಾಕೊ ಹರ್ಷಿ!!! ನನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಏಟ್ಗಿಗೂ ಕುಂಡಿ ಮತ್ತೆ ತುಲ್ ನಡುವೆ ಚಪಕ್ ಚಪಕ್ ಅಂತಿತ್ತು… ಅಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಹುಉ ಅಆಆಆಆಆಆ!!!! ಆಆಆಆಆ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್!!!
ಹೋಡಿಯೋ ನಿನ್ನ ಆಂಟಿಗೆ!!!! ಹೋಡಿಯೋ ಹೋಡ್ದು ಕೆಂಪು ಮಾಡೋ….. ಅಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಹುಉ ಅಆಆಆಆಆಆ!!!! ಆಆಆಆಆ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್!!! ಅಹ್ಹ್ಹ್ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್ ಹುಉ ಅಆಆಆಆಆಆ!!!! ಆಆಆಆಆ ಹ್ಹ್ಹ್ಹ್!!!
ಹಂಗೆ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡು ಕಾಲು ಎತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ತುಣ್ಣೇ ತುರುಕಿ ಜಡಿದೆ… ತುಲ್ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಆಗಿ ರಸ ಸೋರಿಸ್ತಿತ್ತು… ಅವಳ ಎಲ್ಲಾ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಎನಿಲ್ಲಂದ್ರು 5 ಸಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ…. ರಾತ್ರಿ ಸುಸ್ತಾಗಿ ತುಲ್ ಒಳಗೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೇ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ವಿ…. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕಾಮಾದಾಟ ಆಡಿದ್ದೇವು…. ಮರು ದಿವಸ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಎದ್ದು ಉಳಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀವಿ… ಹಂಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತೋ ಯಾವ್ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಮಜಾ ಮಾಡಿತ್ತಿದ್ದಿವಿ…
ನಿಮಗೂ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅನುಭವ ಆಗಿದ್ದೀಯಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ?? ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಲುಹೆಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಇ-ಮೇಲ್ [email protected] ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಹಂಚಿಕೋಳ್ಳಿ….

ಧನ್ಯವಾದ!!

More from Kannada Sex Stories

Comments

Leave a Reply