ಮಾವನ ಉಡುಗೊರೆ – New Sex Story

ಮಾವನ ಉಡುಗೊರೆ ನನ್ನ ಅತ್ತೆ
ನಾನು ನಿಮ್ಮ rakshith ಮತ್ತೊಂದು ಕಥೆ ಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ
ನನ್ನ degree ಓಡಲು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಇದು ಅದು ನನ್ನ ಸೋದರ ಅತ್ತೆ ಜೊತೆ
ಅವಳ ಹೆಸರು ಮಂಜುಳಾ ವಯಸ್ಸು 35,
ಮದುವೆ ಆಗಿ 15 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಇನ್ನೂ ಮಗು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸುಂದರ ಚೆಲುವೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಸೆ ಇರಲಿಲ್ಲ

ಆದರೆ ಅಂದು ನನ್ನ ಮಾವ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನ್ನ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅತ್ತೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಇರುವಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೋಡು ಆದರೆ ನಾನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಡ ಎಂದರು ನನಗೆ ಆಗ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ
ದೂರ ಆದರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೆ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿದ 5 ನಿಮಿಷ ಆದರು ತೆಗೆಯಲು ಇಲ್ಲ

ನಂತರ ತೆಗೆದು ಒಳಗೆ ಕರೆದರು ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಒಳಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು ಏನು ವಿಷಯ ಎಂದರು ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗೆ ಬಂದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ

ಅವರು : ನಾವು ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ Discuss ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು
ನಾನು : ಇರಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಹೊರಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದೆ
ಅವರು : ಇಲ್ಲ ಅವರು ಹೊರಟವರು ಎಂದರು

ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊರಟು ಬಿಟ್ಟ
ನಂತರ ಅತ್ತೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೋಗು ಎಂದರು ನಾನು ಸರಿ ಎಂದು ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆಗ ಅತ್ತೆ
ಅತ್ತೆ : ನೀನು ಬಂದಿದ್ದು ಮಾವನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಡ
ನಾನು : ಯಾಕೆ
ಅತ್ತೆ : ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಬಂದಿದ್ದರು ಆಲ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ
ನಾನು : ಯಾಕೆ
ಅತ್ತೆ : ಅದು ಕಥೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವೆ plz ಹೇಳಬೇಡ
ನಾನು : ಸರಿ ಎಂದು ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೊರಟರೆ
ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಜ ತಿಳಿಯಿತು ಮಾವನ ಅನುಮಾನ ಸರಿ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾನು
ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎರಡು ಕಡೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೆ
ಮಾವನಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಳು ಎಂದೇ

ನಂತರ ಅತ್ತೆ ಅಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಬೇಡ ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿದ್ದಳು
ನಾನು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಾವನಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಎಂದಳು
ನಾನು ಯಾಕೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ
ನಾನು ಶಾಲೆ ಗೆ ಇವರ ಜೊತೆ ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂದರು
ನಾನು : ಅತ್ತೆ ಹುಷಾರ್ ಮಾವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದರೆ ಕಷ್ಟ
ಅತ್ತೆ : ಅವರು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸುಮ್ಮನೆ ಅನುಮಾನ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮಗು ಮಾಡಲಿ ಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದವರು
ನಾನು : ಬೇಜಾರು ಆಗಬೇಡ ಮಗು ಆಗುತ್ತದೆ
ಅತ್ತೆ : ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಮಗು ಬಿಡು
ನಾನು : sorry
ಅತ್ತೆ : ಇರli ಬಿಡು ಆದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡ ನೆನಪಿಡಿ
ನಾನು : ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀನು ಹಾಗೆ ಇರಬೇಡ ಗಂಡಸರು ಸರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ
ಅತ್ತೆ : ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಬಿಡು
ನಾನು : ಅಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ನೀನು ಕೇಳಿದರೆ ನಾನು ಇರುತ್ತಿದೆ ಬೇರೆಯವರ ಯಾಕೆ
ಅತ್ತೆ : ಕತ್ತೆ
ನಾನು : ಯಾಕೆ ಅತ್ತೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ವೋ
ಅತ್ತೆ : ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ
ನಾನು : plz ಅತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಯಾರದೋ ಜೊತೆ ಬೇಡ ನಾನೇ ಇಲ್ಲವಾ
ಅತ್ತೆ : ಛೇ ಸರಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ
ನಾನು : plz ಅತ್ತೆ ನೀನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರ ಇದ್ದೀ ಯಾ
ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡು ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ನನ್ನ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ನೀನು
ಅತ್ತೆ : ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ
ನಾನು : 5 ನಿಮಿಷ ಸಿಕ್ಕರೂ ನಿನ್ನ ಕಾಚ ಎಳೆದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ
ಅತ್ತೆ : ಅಷ್ಟೇನ
ನಾನು : I ಇನ್ನೂ ಏನು ಬೇಕು
ಅತ್ತೆ : ನೋಡು ಒಂದು ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಕೇಳಿದರೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ ಬಹುದು
ನಾನು : ನಾನು ಈಗಲೇ ಬರ್ಲಾ
ಅತ್ತೆ : aaha ಆಸೆ ನೋಡು, ಈಗ ಬೇಡ ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ
ನಾನು : plz ಅತ್ತೆ ನನ್ನ ಕನಸು ನೀನು, ನಾನು ತುಲ್ಲು ನೋಡಬೇಕು plz ಅತ್ತೆ
ಅತ್ತೆ : ತುಂಬಾ ಆಸೆ ನಾ, ನಿನ್ನ ತುಣೆ ತೋರಿಸು ಮೊದಲು
ನಾನು 6 ಇಂಚಿನ ದಪ್ಪ ತುಣ್ಣೆ ತೋರಿಸಿದಾಗ
ಸಂತೋಷ ಗೊಂಡ ಅತ್ತೆ ತಕ್ಷಣ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಬರೋ ಎಂದು ನಲುಗುತ್ತ ಹೇಳಿದರು
ನಾನು ಹೊರಟು ಅವಳ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ
ಅವಳು ಪೂರ್ತಿ ನಿದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ
ನಾನು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಬ್ಬಿ ಕೊಂಡು ಅವಳ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಪ್ಲೀಸ್ ತೋರಿಸು ಅತ್ತೆ ಎಂದೇ
ಮೊದಲು ರೂಮ್ ಗೆ ಬಾ ಎಂದು ಕರೆದು ಕೊಂಡು ಹೋದಳು

ರೂಮ್ ಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಅವಳ ನೈಟಿ ಎತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟೆ
ಆಹಾ ಬಿಳಿಯ ತೊಡೆ ನೀಲಿ, ಬಣ್ಣದ ಕಾಚ, ಪುಟ್ಟ ತುಲ್ಲು ಸುಂದರ ವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ
ನಾನು ಮಂಡಿ ಊರಿ ಅವಳ ಕಾಲಿಗೆ ಕಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಳು ನಲುಗುತ್ತ ಕಾಲು ಆಗಲಿ ಸುತ್ತಿ ದಳು
ನಂತರ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಅವಳ ಕಾಚ ಎಳೆದು ಬಿಟ್ಟೇ
ನನ್ನ ಜೀವನದ ಮೊದಲು ತುಲ್ಲು ನೋಡಿದ ಖುಷಿಗೆ ಸವರು ತ್ತ ಒಳಗೆ ಆಗಲಿ ಸಿ ನೋಡಿದೆ ಕೆಂಪಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟ ಖುಷಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಕೊಂಡರು 2 ನಿಮಿಷ ನೆಕ್ಕಿ ಬಿಟ್ಟೆ
ನಂತರ ಎದ್ದು ಅವಳ ಮುಖ ನೋಡಿದರೆ ಕಾಮ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ
ಬೇಗ ಮಾಡೋ ಎಂದರು
ನಾನು ಏನಾ ಅಂತ ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆದೆ
ಅವಳು ನಕ್ಕು ಸಾಕು ಬಾ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ತಳ್ಳಿ
ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಂದಳು ಅವಳ ಮಲೆ ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತಾ ನನ್ನ ಎದೆ ಗೆ ತಾಗುತ್ತಿತ್ತು
ಎಳೆದು ಕೊಂಡು ತುಟಿಯನ್ನು ಹೀರುತ್ತಾ ಅವಳ ತಿಕವನ್ನು ಒತ್ತುತ್ತಾ ಅವಳ ಸೊಂಟದವರೆಗೂ ಎಳೆದe ನಂತರ ಅವಳೇ ನೈಟಿ ಬಿಚ್ಚಿ ತನ್ನ ಬೆಳ್ಳನೆಯ ದೇಹವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು
ನನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಮುಖದ ತುಂಬಾ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಕಿವಿ ಕಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಶರ್ಟ್ ಮೈಯಲ್ಲ ಮುತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ
ನಾನು ಅವಳ ಸೊಂಟ ಹಿಡಿದು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾ ಅವಳ ಬ್ರಾ ಬಿಚ್ಚಿ ಅವಳ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಕಿಚ್ಚುಕುತ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಆ ಕಪ್ಪು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ರೇಕಗೊಳಿಸಿತು
ಒಂದು ಮೂಲೆಯನ್ನ ಚೀಪುತ್ತ ಕೆಳಗೆ ನಾನು ಮೇಲೆ ಬಂದೆ
ನನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಅತ್ತೆ ಬೆತ್ತಲೆ ಆಗಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಮಲಗಿರುವ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆ ದೇಹವನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಕಣ್ಣ ತುಂಬಾ ಸವಿದೆ ಅವಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ

More from Kannada Sex Stories

Leave a Reply