ವಸಂತ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ವಸಂತ ಭಾಗ 2

ಹೀಗೆ ಅವಳ ತುಲ್ಲನ್ನು ನೆಕ್ಕುತ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದು ಕೈ ಬೆರಳನ್ನು ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನ ತೂತಿಗೆ ತೂರಿಸಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡ ತೊಡಗಿದೆ ಅವಳು ಸುಖದಿಂದ ನರಳುತ್ತ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕಾರಿಕೊಂಡಳು. ನಂತರ ಅವಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಲಗಿಸಿ ನನ್ನ
ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜುತ್ತ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನ ತೂತಿಗೆ ತೂರಿಸುವಾಗ ಅವಳು ನೋವಿನಿಂದ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ನೂಕಿದಳು ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ ತುಂಬಾ ಟೈಟಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿತ್ತು ಅವಳು ನೋವಿನಿಂದ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಳು ನಾನೂ ನನ್ನ ಸೊಂಟವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜೋರಾಗಿ ನೂಕಿದೆ ಅವಳು ಅಮ್ಮಾ ಎಂದು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚಿದಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ತುಟಿಯಿಂದ ಅವಳ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿಂದ
ರಕ್ತ ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಇದ್ದು ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಲು ಅವಳು ನೋವನ್ನು ಮರೆತು ಸುಖದಿಂದ ಮುಲುಗಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಯ್ಯುತ್ತ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಅವಳು ಸುಖದಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಅವಳ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಅಮುಕುತ್ತ ಕೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ ಅವಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಸ ಕಾರಿ ಕೊಂಡುಳು ನಂಗೂ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ರಸವು ಬರುವಾಗ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಆಚೆ ತೆಗೆದು ಅವಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಚಿಮ್ಮಿಸಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹಾಗೆ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಎದ್ದು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ನಾಳೆ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇಟಿಯಾಗುವ ಎಂದು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟೆವು. ನಾಳೆ ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅನುಮಾನ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ಅನುಮಾನ ಬರದಂತೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಗುಡ್ಡದ ಬಳಿ ಬಂದು ನೋಡಿದರೆ ಅವಳು ನನಗಿಂತ ಮೊದಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಳು ಅವಳು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದಳು ಅನುಮಾನ ಬರಬಾರದು ಎಂದು ಬಂದೆ ಎಂದು ನಾನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಯಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಜಾಸ್ತಿ ಮಜಾ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಡ ಮಾಡದೆ ಅವಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿ ಅವಳ ತುಟಿಗೆ ನನ್ನ ತುಟಿ ಒತ್ತಿ ಮುದ್ದಾಡುತ್ತ ಅವಳ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಅಮುಕುತ್ತದ್ದೆ ತಡ ಮಾಡದೆ ಅವಳ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಂದು ಒಂದಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿ ಬೆತ್ತಲೆಗೊಳಿಸಿದೆ ಅವಳ ಮೂಲೆಯನ್ನು ನೆಕ್ಕುತ್ತಾ ನಯವಾಗಿ ಕಚ್ಚುತ್ತಾ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಅವಳನ್ನು ಮಲಗಿಸಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವಳ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗವನ್ನು ನೆಕ್ಕುತ್ತಾ ಕಚ್ಚುತ್ತಾ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ ಅವಳು ಆಗಲೇ ರಸ ಕಾರಿಕೊಂಡು ಒದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದಳು ಅದರ ವಾಸನೆ ಮತ್ತೇರಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಸೀದಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ನೆಕ್ಕಲು ಅವಳು ನನ್ನ ತಲೆ ಹಿಡಿದು ಒತ್ತಿಕೊಂಡಳು ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡಿ ಮೇಲೆದ್ದು ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆದು
ಅದಾಗಲೇ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದ್ದ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಚೀಪುತ್ತೀಯ ಎಂದು ಅವಳನ್ನು ಕೇಳಿದೆ ಅವಳು ಯೋಚಿಸಿ ಸರಿ ಎಂದು ನನ್ನ ಮಲಗಿಸಿ ಅವಳು ನನ್ನ ಕಾಲಿನ ಬಳಿ ಬಂದು ಕೂತು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಇಂದ ನೆಕ್ಕುತ್ತಾ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡ ತೊಡಗಿದಳು ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅವಳನ್ನು ಮಲಗಿಸಿ ನಾನು ಮೇಲೆ ಬಂದು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನ ಬಳಿತಂದು ಉಜ್ಜುತ್ತ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಕೆಯ್ಯುತ್ತ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಅವಳ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಕಚ್ಚಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಕೆಲ ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಅವಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಮಂಡಿಯೂರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹಿಂದೆ ಇಂದ ಅವಳನ್ನು ಕೆಯ್ಯುತ್ತ ಅವಳ ತಿಕವನ್ನು ಅಮುಕುತ್ತ ಕೆಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದೆ ಅವಳು ಅದಾಗಲೇ ಮೂರು ಬಾರಿ ರಸ ಸುರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಯ್ಯುವಾಗ ಪಚಕ್ ಪಚಕ್ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಕೆಯ್ಯುತ್ತ ನಂಗೆ ರಸ ಬಂದಂತಾಗಿ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನ ಆಳದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರಸವನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಆಚೆ ತೆಗೆದೆ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ರಸ ಅವಳ ರಸದೊಂದಿಗೆ ಆಚೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಅವಳು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಬೈಯಲಾರಂಬಿಸಿಧಳು ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಮಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಏನು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೊರಟೆವು. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಬೈಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೊಂಡು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗೆಳೆಯನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನು ಕೇಳಿ ಮಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಡೋಂಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವಳ ಮನೆ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದೆ.

This content appeared first on new sex story .com

ಮುಂದುವರೆಯುವುದು

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಲು [email protected] ಗೆ ಮೈಲ್ ಮಾಡಿ

ಇಂತಿ ನಿಮ್ಮ ಮನು

More from Kannada Sex Stories

Published by

Leave a Reply