Akka tammana keydhata – part 6

Hai friends nan nim naveen edu nanna part 6 story mattee one week yavtaraa akkanaa dengdee avlnaaa yegee usg madkonddee anthaaa e part nalli helthiniii

Nan nimma prithiyaa akkannaa tullu keyidavnuuuu

Avthuuu ebbruu betalee malkondvii mattee avthuu avlgeee one night enu madlillaa hagee avlgee rest kottu nan avl pakkanee malkonduu sex videos and story’s yallaa nodthiddee avluu enu kellilla mattee jataakaa hodkondui avl molegee Andre akkanaa mole melee nan rasaa Na jataka hodedu sirisddee adru enukellilaaa avlpadigee avluu malgidluu nan padgee malkonddee

Amele morning 9 gantegee yachra aytu kannbittu dodde akka pakkadalli erlilla so nanu bettalene malgidde so hagee rooom inda horgbadu nodde akka college ge redy agidluu matte nan room kade akka barthidlu nanu bega room ge hogi malkondee hage malgiroagee nataka madtidde matte akka nan athraa bandu eddeloo time agide college ge ready agu anthaa heli hortodlu so nanu OK anthaa ready agii tifan madi akkanaa karkondu college hodee akka enu mathnadtirlilla nanu enu kellillaa egee avthu Tuesday sari anthaa ebru class room ge hodvi matte class alli bari akkannaaa molee matte tulle nenpigee barthithuu matte yavaga avl tullgee nan tunne akthinoo anthaaa yochanee madtidde egee avthu class mugiskondu matte manege hottige banduu serdvi

Hagee hottigee TV nodthaa hallnali kuthidvi tvli yavdo ondu romitc song pay kuda agthituu so akkka nachkolokee surumadthiddluj morning indaa akka nanna sariyagi mathnadsrlillaa so nnaee akkanaa pakkaaa hogii avl pakka kukondee sumaa sorry kaneee mommeee mayteee nennee drink’s madidrindaa en enoo nedhoytuu pls adunaa marthbidu yrgu helbedaa anthaaa request madkoltiddee adukee avlu sari biduu aythuu anthaa hopkondluuu

Matte hall nalleee kiss madokee matye suru madde avlu. Bedaa pls anthidluu nanu one sari anthaaa balvanthaa vagii kiss madtidee avlu kuda cooperate madthidluu hagee mettagee avl molenuu press madthidddee egee 15 minus hageee kiss and press madtidde astukee nan phone ring agokee shuru anytuu adrui akkannaa innu kiss madthanee eddee phone ringagtidrindaa avluu sakuu biduu anthaa bidskodluu nnauuu ereee pls anthiddee hagee avluu nachkonduu melgadee room ge hortodluu matte hagee phone nodde allii mom 3 salsa call madidluuu miss call eddidrindaa matte calla madi mom jote mathnadde

Mom : hello andluu

Me : hello helu mom andee

Mom : hey yako phone tagidee yallihogiddee anthaa kelthidluu

Me : mom adu phone melgadee room allituu nav kelgadee hallnali TV nodthidvii anthaa sulheldee

Mom : OK sari suma yalli phone kodu avlathraa anthaa keldluu

Me : ok anthaa room ge hogi kottee

Akkaa ; phone tagondu mathnadokee suru maddluu

Me : nangee bhayaa agtituu yalli night nan akknjote madid sex helbidtaloanthaa sadya enu helilla

Akka : hage 10 minute mathnadi nangee phone kotlu

Me : matte mom jote hage nanu mathnadde but eno gottilla mom avthuu phone nalli thumbaa kush kushiyagi mathnadtidluu hgee sumnee kelde en mom evathuu thumbaa happy agidyaa ansuthee en samacharaa anthaa hagee regsooo taraa keldee

Mom : Agen ilvoo summe anthaa heli phone cut madidlu

Avagaa nanuu matte akkanaa athraa hodee avlu bed melidluuu nan avl athraa hogii sumaa evaga en problem ilvaa tablet tagondmelee anthaa kelde aduke avluu en ila anthaa kudaa helidluu appaa avlhelidnaa kelii nangee samadana vayithuu yakandree pragnet adree kasta agoduu so mtte time nodde 7 pm aguthu so OK time agidee hogu hotel nindaa uta tagondbaa hogu anthaa akkka helidllu OK anthaa nan uta taroke horgadee hodee hogi hotelnalli uta tagonduu matte manegee 8 gantee asthigee bandee door open agee ettu akka hall nalli TV nodtha kuthidluu so nanee main door Na lock madkonduu akkanaa athraa banduu utaa Na kottee hagee 1/2 hour’s hage TV nodkonduu matte uta madokee suru madii uta mugsii nan room ge hogi malkoduuu sex. Videos nodokee hoddee hagee room nalli sex video akondu nodtidde akka kelgadee nav uta madid table Na clean madthidlu hage pathree kuda clean madi room ge malgoke bandlu nanu sex video hagee nodthidde nan nodo videos avlgu kansthitii jotegee sounds kudaa kelsthithuu but akkanna tullige nan yavthu tunne akidnoo avthindaa nan en madidruu avlu keltirlilaa hagee nanuu video nodthaa edde akka pakkadaalee malgidluu but avluu innu malgirlilla echaravagee edlu nanu hagee sumne avl kade thirugi nodde avl mole Na avlee press madkolthidluu nanu hagee avlna ubser madthidde avlu tullu Na press madkolthidluj nanu innu sound jasthi madi sex videos nodtidde ha video dalli hobba tamma akkanigee keyiduu rasa suristiddaa jotegee ha hudugi ammmmaaaa Haas has a ahaaa has hoo Haas haaa anno sounds akkkanigee nenne nan avl tullge nan tunne akidrindaa avlguu sex beku anstidee but avlu helkoltirlila nanu hagee avl athraa hogi avl kennegee kiss maddee avlu malgiro hagee natakaa madthidlu so nanu hagee nannaa phone Na off madi avlgee kiss madokee suru maddee avlu joragi mulgthidluu jotegeee fuck me anthaa kudaa heltidluu hoo hoo evlguu chuluj jasthiagidee anthaa nangee avthuu gothaytuu yarigee adruu ondu sala ruchi torisdree avruu matte adu beku antharalla hagee evlgu nan tunne beku anthaa keltidlu

So nanu hagee akkanaa kiss madokee suru madde akkanuu nnagee support madtidlluu so nanu en avathu force madlilla akka nanna gattiyagi tabkoduu nan kivi athraa naveeennn I love you Kano anthaa one sari heldluu wowww avl helid ragaa super agithuu nanuu gabariadee nanu kudaaa sumaaa I love u kaneee nan chinna anthaa joragi nanu heldee hagee kiss madtha mathaa akkanna mole chipoke suru madthiddee egee akkanuu moodnallidluu so hagee avl jotee agee kiss and mole press madthaa avl tullige kayi akdee avlu chaddi akidluu chaddimelee akkanaa tullnaa press madthidde akkaa avlpadigee avluu narthidluu nanuu hagee avlnaaa gattiyagi tabkonduuu horladthidde avlu kuda nangee support madthidluuu hagee kiss madthaaa ley sumaa kalli ninguu estaaa edee thanee matteyakeee mathnaddee sumnidiyaaa mathnaduu andee agaa akka enu mathnadlilaaa matyee nanguu mood bandidrindaa so nanu start madoke suru maddee modu nan bed indaa eddu ninthkondee akkaa nannee nodthidluu nanu nan akid battenella bhichakii full bettaladeee mattee akkanaa athraa bed melee malkondu mattee akkange kiss madokee suru maddeee avlu kiss madthidluu mattee sidaa avl sonta athraa banduu avl chaddinaa bhichdde avlu volgade kachaa kuda akidlu adu green color hage kachanuu kithakii avl tulligee nan bayiakii chipokee suru maddee avalaa tullu nodokee sakthagithuu en tullu anthiraa avl thumelee swolpa swolpa kudlu chiguridvuu adunaa nodii nangee eno ontharaa majaa barthithuu

Hagee avl thulnaa chennagi kacchi nekthiddee

Akka : ammmmmm.aaaaa haaaa aaaahaaa has has ammaaa haaAA appppaaaa ahjhhaaa nooo hyyuyuu hooo anthaaa narthidluuu

Me : mattee akkanaa melbanduu avl kennegee kiss kottuu avl akid t shirt bhichakde holgadee green color bra akidluu nan helirlilvaa Nam maneleii akka matte amma yavgalu matching matching akthidroo so evagaa akkaa bari bra nallidluu

Akkaa : mattee akka nee nannaa gattiyagiii avleee tabkolee suru madidluuu

Me : nanu kuda avlnaa tabkonduu avl mole pres madtiddee

Akkaa : naveeen love u kanoo e sukaa nangee inmelee daily kodthiyaa haaa haa anthaa mulgthaa helthidlui

Me : nanu avaagaa ley nine kanee nanaa e janmadaa bannaa hendathi ninnaa bidalveee ninna e janmaa purthii anubavishtini kanee nan rani nan chinnaaa anthaa avlgee kiss mattee press madthiddee

Akkaaa : meleddu godee athraa hodluu avlu bari bra nallidluu avlu tulla chennagi kansthituu

Me : hagee avlnaa gode ge nilskondu andree godegee horgiskonduu majaa madthiddee avluu sukdalli keldathidluu

Me : mattee nangee avlnaa nodii mattee avl tullnaa chipbeku anstuu so avlnaa hagee godeege nilsii nanu kelgadee kuthkonduu avl thulnaa chipokee mattee suru maddeee

Akkaa : akkaa sukadalli telthaa am.aaaa haaa haaaa haaa aaaahaaah has hoo goodddd hooo ha ha ha ha anthaa mulgthaa nan tahlenaa gattiyagii press madthidluu

Me : nanu avl tullige nekki hagee finger aki finger fuck madthiddee

Akka : sakuu bidooo sakuu anthaaa narlthidluu hagee akkaa leak madkondlu

Me : nanuu adunaa chennagiii nekkii nitagii nekki clean madde mattee avlnaa bed melee akondee

Akkaaa : kishiyagidluu mattee akkaaa sakathuguu kasthidluu avl tullu nan tunnenaaa ba ba anthaa karithituu hagee akkaaa evthuu one sari tunnee aklaaa andee

Akkaa : sari mado nan rajaaa andlju

Me : nanu avlheidkishilii sidaa tunnenaa ediduu akkanaa tulgee akokee hogtiddee

Akkaa : avagaa. heyyy heyyh Wait wait andlu

Me : yakee sumaaa andee

Akkaa : pls without madbedaa problem aguthee pls bedaa anthidluu

Me. : En agalvee pls evath one sari mattee tabletkodsthinii anthaa avlgee request madthiddee

Akka : hopkolleilaa bedvoo pls yavglu mathre tagondree mundeee nangee problem aguthee pls tago e condum akod madu anthaa akkanee conudom kottluu

Me : akkka kalli nan nenne tandid condom nodkondu avle madskolee anthaa one condom Na avl brage akoduu bandidluu nan ok anthaa hopkonduu baa ninee aku anthaa heldee akkaa ne akidluu

Nanu hagee akkannaa bed mel akonduu nanu avl melbandeee avlu kalnaa aglisonduu malgidluu nanu

Nanu modlu avl bra Na bhicakdee evagaa avluu full bettelee agidluu jotee nanu kudaa bettalagii avl naa keyokee ready agiddee

Me : nanu evaga akkanaaa melbanduu direct agi akknaa tullgee nan tunnenaa aki nukokee surumaddee akkaa modlee rasaabitidrinda nan tunne Akkaaanaa tullinaa holgadee salisagii hoythuu

Akkaa : haaa haa has ammaaa haaaa haaaa anthaa raga agthidluu

Me : nan keyokee suru maddee akka modlee rasaa bitidrindaa nan tunnen avl tulligee pettutidrindaa pat pat tapaa tap tap tap anthaaa sound barthithuu naanuu joragiii jadiyokee suru madiddee

Akkaaa : avagaa akkaa nangee kiss madthaa nan rajaaa ho super madthiyaaaakanooo haaa haaa ammaaa ahaah ahaaa anhhh hooo mmmha has haaaaaaaa anthaaatidluuu ragaaa adthidluu

Me : nanu akkan tullanaa chennagii jadithiddee joteee akkkanaaa molenaaa chipthiddee akkaaa avlpadgee avluiuu pechadthidluuu mattee akkan dongy stailnalli madbekuu ansthuu avlnaa dongy thaaraa nilsii akkanaaa tulligee sariyagiii guri ettuu ondee sari pachak anthaa nan tunnenaa akdee papaaa akkngeee joragii novathenoo gothillaaa avluuu ammmmmmmmmmmmaaaaaaa anthaaaa joragi kugbiluuu nanu avlbayinaa kayindaaa muchididukondeee matteee adee position nallii akkkaanaa tulnaa jadiyokee suru maddee akkaa sonthaaa nangee holle support sikdagithuu nanu akkanaa sontaa edkinduu akkanaaa tulligee nan tunne indaaa pataa pataa patta patty tapa tap tap tap tap tap anthaaa keyitiddee paapaaa akkaaa ammmaaaa haaaa haaaa hoooo ammmmmaaaaa hammhaaaabaaa baaa hooooo anthaaa kugthidluuuuui adee position nalli 15 mints akkanaa tulnaaa keyidee

Akkaa : amelee akkaa plss bidooo plsss agthillaaa e position alli agthilla plss anthaa haaa haaaaa ammmmmmmaaaa haaaaa appppppaaaahaaaa anthaaa narthidluuj

Me : amelee nanu OK anthaaa avlnaaa bitttee avl agee rapak anthaa bed melee hangathaa malkonduui thumbaa suthuagidluuu but nangeee innu rasaaa bandirlillaaa so nanuu mattee avlmelee banduu matte nann niguridaa tunnenaa akkanaa tulligee nugsokeee hodeee

Akkaa : nan tunnenaa tadduu plss agthillaaa 5 minutes bitbiduu pls anthaa anthaa helthidluuu nanu sari anthaa avlgee 5 minutes rest kottee avlgee dongy taraa madidrindaa avlgee thuma pain agithuu so adukee avli thumbaa susthagbittidluu

Me : matte 5 minutes admelee akka bathroom ge hodluu nanu akka bathroom inda horbarodnee kayithiddee avagaa akkaa bandluu bandidtakshanaa avlna edkonduu hageee kitaki athraa karkondu hogii hage ninthkonduu kiss’s madokeee suru maddeee madthaa madthaa kelgadee akkanaa tulligeee nan tunneneuu aki keyokuu suru maddee egee avlnaaa nilskonduu 5 minutes keyideee

Akkanaaa nilskonduu keibekadreee en sakathagidluu gothaaa nan keyiruvagaa avl molegaluu melee kelagee bilthittu adunaa nodii nanu innu joragii keyokee surumaddee akkaa nangee ha position nallii super agee support madthidluu matteee nangee akkannaa keyithaaa keyithaa mood innu jasthii aythaa hogtituu amelee avluu kudaa 3 barii rasaa bittidluu adrindaaa nan keyibekadree Pat Pat Pat Pat pata Pat Pat anthaaa sounds chennagi barthituuu so mattee evagaa akkanna mattee bedmelee malgsikonduu keyokee suruu maddeee

Akka : akkaaa nu full moodnallidluu hoo naveeenn madooo innu joragii maduuu plss nan tullnaaa ardakuu arduu chindiii maduuu rajaaa haa haa hammmaa haaaaaaaaaaa hoooooo paaaaaaaaa hheeeeeyee. Yeeee haa ha ha ha ha ha ahh ahhaa anthaa enenoo tull tunneee anthaaa yallaaa heltidluu

Me : nangee akknaaa bayiallii Tull tunne anthaaa mathgalnaa kelii matteee joragii keyokeee suru maddeee mattee hadee position nalliii akkannna innuu keyitiddee nanguuu rasaaa baro ageee agthithuuu sooo hageee 15 shot akkanaa tulligeee hoddee amelee jagee akkanaa tullinallee nanrasaaa leak madbittee but condom akidrindaa nan rasaa condom nallee leak agithuu so en problem agirlillaa hagee akkanaa pakkadee malkondeee

10 hagee malkondidee avagaa akkaa nan yademelee avl kaittu nanna tabkoduu naveen antha mellagee kugidluu nangee yaccharaa aytu so helee akkaa andee super agi madde kanoo nageee thumba sukaa sikthuu e sukahnaa nan miss madkondideee thanks anthaa heltidluu aytu bidee in melee e sukhaa dina kodthini nin hopkondree anthaa heldeee aytuu OK anthaa akkanuu opkondluuu maytee avlnaaa innuu 2 round chennagii keyiduuu ha condom nallidaa rasanaaa avl molee chellii malkondeee

Matteee 3 dinda college raje aki fullu bettalagii akkannaaa chennagii keyiduuu akkangeee sukaa kottu nanu sukaa padkondeee edistuu e partnaa katheee

More from Kannada Sex Stories

Comments

Leave a Reply