En amma in my bachelor room 18

Hi this is manoj. Story Ku polam. Amma Ku Kiran t-shirt kuduthan. Amma thirumbi ninnu saree blouse 2um avuthutu bra pavadaila ninna. Sema mooda irunthuchu. Amma Ku Kiran oru white color t-shirt kuduthan. Amma atha poda porapo kowsik amma kita amma verum t-shirt podunga ma free ya irukumnu sonnan. Amma Seri nu solitu Vaila t-shirt pidichitu bra va kalatuna.
Amma atha kalati side la thirumbina. Antha anna amma bag pakathula ukanthu irunthanga. Amma antha annan kita bra va bag la vaika solli thuki pota. Amma Kaia thuka amma left side mulai apidiye fulla therinjathu. Nalla alaga thonguchu. Amma aparam thirumbi ninnu t-shirt poda amma muthugu fulla therinjathu. Idupu athula iruka chinna madipu nalla therinjathu. Amma atha potutu thirumba nalla tighta irunthathu. Ava mulai aparam idupu shape Elam nalla therinjathu. Amma pavada sattai pota Mari enga munnadi ukantha. Ana amma Ku ore bayam enta yarukitaiyum soliratha da nu sonna. Na matenu ma nu solla. Avanga 3 per kitaium yarukum solirathenga pa nu sonna. Avangalum athalam solla matomnu sonnanga. Amma aparam enaku konjam matum pothumnu sonna. Nangalum Seri nu sonnom.
Antha annan aparam amma kita amma shorts potukurengala nu ketanga. Amma athalam venam pa ithuve irukatumnu solita. Antha annan aparam shorts na free ya irukum ma nu sonnanga. Amma irukatumnu sollita
Aparam amma bathroom poitu varenu solitu towel eduthutu Ula pona. Na keten ena ma kulika poriya nu. Ava ama chuma thani uthitu varen nu sonna. Na keten. Intha kulirulaia kulika porenu. Chuma thani uthitu varen avalotha nu sonna. Kiran athuku ama ma konjam fresh aitu vanga nu sonnan. Amma poitu oru 15 min aparam engala kuptu tank la Thani ila nu sonna. Kowsik kita motor poda sonnom. Ana anga motor la ila thani podichi tha uthanum nu sonnan. Seri nu oru kodam eduthutu poi thani kondu vanthan. Nera bathroom door pakathula poi ninnu kathava theraka sonnan. Amma kathavu pinnadi ninnu ena nu keta. Kowsik thani ma nu solla. Amma iru pa nu solitu eramana pavadaia eduthu katitu therantha. Kowsik bathroom Kula poi thanniya uthitu vanthan. Amma pavadaila paka semaia iruntha. Full drama irunthathu pavada. Ava udambula nalla otitu irunthathu. Kundi la nalla otikitu irunthathu. Ava kundi shape elame nalla therinjathu. Amma kita inum thani venumanu ketom. Amma ila ithulaie kulichidurenu sonna.
Kowsik velela vanthathum amma lock panitu kulicha. Oru 5 min la kathava therantha. Amma antga eramana pavadaia katitu bedroom Kula pona. Antha t-shirt kaila vachi iruntha.
Bedroom poratha pathutu nanga ukanthu irunthom. Amma ila poitu t-shirt potutu pavadaia kela kati iruntha. Ena kupta. Na Ula porapo nadava potutu eramana pavadaia kati iruntha. Na amma kita ena ma ivlo drama airuchunu keten. Amma ama I potukalamnu pathen. Ana thani ilatha nala itha katitu theraka vendiyatha pochu nu sonna. Apa avanga 3 perum Ula Vara kowsik amma kita en ma IPA parunga fulla erama airuchu. Atleast towel katitu tgeranthu irukalamla nu sonnan. Amma athuku towel romba chinnathu pa athutha itha katitenu sonna.
Kiran aparam Avan shorts kudukurenu kuduthan. Athu boxer romba chinnathu. Amma atha pathutu romba chinnathu iruku Vera ilaya nu keta. Nanga ilanu solla. Amma Seri nu sonna. Nanga irukatha pathutu Seri nenga velela irunga na varenu sonna. Nangalum velela iruka amma oru jaty edutha bag la irunthu. Amma jaty potutu boxera potutu velela vantha. Sema sexya iruntha. Poi pavadaia chair la kaya pota. Kaila antha towela eduthutu vanthu kela ukanthutu madila antha towela eduthu virichikita.
Aparam amma nanga elarum bottla eduthu saraka uthitu amma Ku kudithom konjam amma enaku oru Mari iruku nu sonna. Amma konjam tha kudinga onum ila inaiki room la than irukomnu solla Ava vangi kai la vachi iruntha. Konjam konjama kudicha. Nanga athukula oru 2 round poitom.
Antha annan cigrette adika enthirika engalaium velela vanga da nu kuptanga. Amma kita solitu velela vanthu antha annan inaiki ore oru alu ammava panalam da atha vachi avala elarum thaniya potutu aparam senthu kuda panalamnu sonnanga. Nanga en nu keka. Oru vela avaluku ona pana bayantha thaniya kuda kedaikathunu sonnanga. Nangalum ok athutha correct aparam yarukum ethum kedaikathunu solli Seri nu decide pannom.
Seri inaiki yaru try panrenga nu antha annan ketanga. Engaluku asa irunthalum konjam bayam irunthathu. Kowsik enta ne try pannu da nu sonnan. Ila da en ammava Ilana na try paniruven. Enaku bayama iruku nu sonnen. Kiranum yarachum 1st start pannunga. Na pinnadi atha vachi etachum try panikirenu sonnan. Aparam. antha annan na try pannava nu ketanga. Seri nu sonnom. Aparam na sonnen. Anna en amma oru vela pidikalana vitralam. Force panna venamunu sonnen. Kiranum kowsikum ama athutha correct nu sonnanga. Antha annanum Seri nu solla Ula ponom. Amma konjam matum kudichitu ukanthu iruntha. Nan poi amma ore vai la uthitu onum theriyathunu sonnen. Ama takunu Vaila uthirunga nu solla. Amma Vaila uthita. Aparam nanga ukara oru 2 round engaluku pochu. Amma Ku oru round la pathi kudichitu ukanthu iruntha.
Antha annan amma Ku antha side ukanthu irunthanga. Antha annan enta un age ena nu ketanga na solla amma kita unga age ena ma nu ketanga. Amma 45 nu solla. Amma kita poi solathenga ma ena 10 vayasu kuti solrenga nu sonnanga. Amma ila pa 45 tha nu solla. Antha annan ungaluku chinna vayasulaie Kalyanam airuchu poi solathenga nu solitu amma thodaila thatinanga. Amma kandukala. Amma thirumba ila pa enaku 21 vayasula tha Kalyanam achu nu sonna. Ana nenga paka 35 vayasu Mari irukenga na kuda ivlo nal ungaluku chinna vayasulaie Kalyanam airuchunu nenachitu irunthenu sonnaga. Ammavum ila pa nu Soli siricha. Sirichite micham iruntha Ava glass eduthu kudichita. Antha annan ena ma towel erama iruku itha poi mela potu irukenganu Soli takunu eduthutanga. Amma irukatum nu solla. Antha annan chuma irunga ma kachal tha varum itha mela pota nu solla. Amma thodai kal emale palichinu therinjathu. Nanga aparam. thirumba velela poitu vanthom. Amma apa 3 round pathi kudichitu bothaila iruka Mari therinjathu. Enga elarukum verthuchu hot adicha nala. Seri nu nanga elarum t-shirt eduthutu mela ethum podama ukanthom. Amma Ku verkuratha pathutu antha annan amma kita ena ma nengalum t-shirt avuthutu free ya irunganu sonnanga. Amma bothaila iruntha nala ethum sollala. Amma ila pa Ula onum podalanu sonna.
Antha annan amma kita athuku ena ma nenga kalati potatha nan tha bag la vachen na eduthutu varenu solitu enthirichi poi bothaila iruka Mari eduthutu vanthanga. Amma kita kuduthu inthanga ma itha potutu tshirt kalatitu free ya irunga nu sonnanga. Nanum amma kita ama ma free ya iru ma nu solla. Amma bothaila t-shirt ukanthute kalatuna. Ava molai 2um semaia irunthathu. Amma Ku bothaila ena panra nu therila. Molai 2um nalla thonguchu. Amma kalatunathum nanga pathutu iruka antha annan romba vertha ipidiye irunga ma nu sonnanga. Amma ila pa Ithu potukurenu amma molaila eduthu matuna.
Bothaila iruntha nala amma nala pinnadi kokkiya mata mudila. Antha annan enthirichi amma pinnala poi amma Ku bra kokkiya mati vitanga. Amma ethum sollala. Antha annan amma kita ukanthu ammava pathu nenga sema alaga irukenga nu sonnanga. Amma verum bra oru chinna trowser matum potu enga munnadi ukanthu iruntha. Nangalum bothaila ammava apa apa thotu chuma pesitu irunthom. Ok next story la meet panalam

More from Tamil Sex Stories

Published by

Leave a Reply