Odi enjoy madi – New Sex Story

ಅವತು ಒಂದ್ ದಿನ ಒಂದ್ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಬಂತು ಯಾರ್ ಇರಬೋಧು ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಧೆ ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾಧವರ
ು ಮಾಡತಾರೆ ಬಿಡು ಅಂತ ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ಧೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಬಂತು. ನಾನು ರೆಟೈನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಧೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಯಾರು ಹಲೋ ಯಾರು ಅಂತ ನನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿಧಿನಿ ಆಕಡೆ ಬರಿ ಹುಸಿರಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಸ್ತಾಯಿತೇ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಇವಾಗ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ್ ಬೊಯ್ಸ್ಕೊತೀರಾ ಯಾರ್ ಹೇಳಿ ಅಂಧೇ. ಅವಾಗ ಹಲೋ ನಾನು ಯಾರ್ ಬೇಕು ಅಧಿಕೆ ಅವ್ಳು ನೀವು ರಂಗ ತನೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲು. ರೀ ನಿಮಗೆ ಯಾರ್ ಬೇಕು ಸರಿಯಾಗ್ ಹೇಳಿ ಅಂಧೇ ಅವ್ಳು ನೀವು ರಂಗ ತಾನೇ ಆಂಧ್ಲು ರೀ ನಾನು ರಂಗನೂ ಅಲ್ಲ ಮಂಗನು ಅಲ್ಲ. ನಂಬರ್ ನ ಸರಿಯಾಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಅಧಿಕೆ ಅವ್ಳು ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕ್ರೀ ಬೋಯಿತಿರಾ ಏನೋ ಮಿಸ್ಸಾಗಿ ಬಂಧಿಧೆ ಅಧಿಕೆ ಈಗ ಆಡೊಧು. ಸರಿ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಇಡೀ ಫೋನು ಅಂಧೇ. ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಆಮೇಲೆ ಸಾರೀ… ಅಂತ ಒಂದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು. ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕೋಗಿಲ್ಲ. ಈಗೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ. ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ದಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಮೆಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋಧು. ನಾನಂತು ಒಂಧಕ್ಕೂ ರಿಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗೆ ಅವತು ತುಂಬ ಜೋರಾಧ ಮಳೆ ಕೇಬಲ್ ಬೇರೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಮಲ್ಗಿದ್ಧೆ ಅವಾಗ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಒಂದ್ ಅವ್ಳಧು ಒಂದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು.
ನಾನು : ಅಯ್ತು ನೀಮ್ದ್ ಆಯ್ತಾ
ಅವಳು : ಹೂ ಆಯಿತು. ಏನು ಇವತ್ತು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿಧಿರ
ನಾನು : ಸರಿ ಬಿಡಿ ಮಾಡೋಲ್ಲ
ಅವಳು : ಅಯ್ಯೋ ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳ್ಧೆ ಮಾರಾಯಾ.
ನಾನು : ನಿಮ್ ಹೆಸರೇನು
ಅವಳು : ಅನಿತಾ
ನಾನು : ತುಂಬಾ ಚನಗಿಧೆ
ಅನಿತಾ : ಏನು ಚನಗಿರೋಧು
ನಾನು : ನಿಮ್ ಹೆಸರು
ಅನಿತಾ : ಹೌಧಾ
ನಾನು : ಹೌಧು
ಅನಿತಾ : ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿರೋಧು
ನಾನು : ಕುಂಬಳಗೂಡುಲಿಧಿನಿ
ಅನಿತಾ : ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿಧಿಯ
ನಾನು : ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇರೋಧು. ಯಾಕೆ
ಅನಿತಾ : ನನಗ್ ಗೊತ್ತು ನೀವ್ ಯಲ್ಲಿಧಿರ ಅಂತ
ನಾನು : ಯಲ್ಲಿಧಿನಿ?
ಅನಿತಾ : ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ ಹೌಧು ತಾನೇ
ನಾನು : ಅಧ್ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು
ಅನಿತಾ : ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇರೋಧು ಗೊತ್ತಾ
ನಾನು : ಹೌಧು ನಾನು ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿಲಿ ಇರೋಧು
ಅನಿತಾ : ಮತ್ತೆ ಸುಳ್ ಯಾಕ್ ಹೇಳ್ತಿಯ
ನಾನು : ಸುಮ್ನೆ
ಅನಿತಾ : ನಿಮಗೆ ಮದ್ವೆ ಅಗಿಧಿಯ?
ನಾನು : ಇನ್ನು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿರ? ನಿಮಧು ಮದ್ವೆ ಅಗಿಧಿಯ
ಅನಿತಾ : ಹಾ ಆಗಿಧೆ
ನಾನು : ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ
ಅನಿತಾ : ಇವತ್ತು ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡದೇ.
ನಾನು : ಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರಿ
ಅನಿತಾ : ರೈಲ್ವೇ ಗೇಟ್ ಅತ್ರ.
ನಾನು : ಅಧ್ ಸರಿ ನನ್ ನಂಬರ್ ಹೇಗ್ ಸಿಕ್ತು
ಅನಿತಾ : ಹೇಗೋ ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗ್ಯಾಕೆ ಅದ್ಹೇಲ್ಲ
ನಾನು : ಹೇಗ್ ಸಿಕ್ತು ಹೇಳಿ
ಅನಿತಾ : ನೀವ್ ಕ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರ
ೆ. ನೀವ್ ನಿಮ್ ಹೆಲ್ತಹಿಧ್ರಲ ಆವಾಗ್ಲೇ
ನಾನು : ಯಾಕ್ ನನ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು
ಅನಿತಾ : ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ತಗೊಂಡೆ
ನಾನು : ಸರಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಳಿ. ಹೌಧು ನಿಮ್ ಯಜಮಾನ್ರು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಾರೆ
ಅನಿತಾ : ಅವ್ರು ಡ್ರೈವರ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಾರೆ
ನಾನು : ಹೌಧ ಸರಿ ನೀವ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರಾ
ಅನಿತಾ : ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಹೋಗೋಲ್ಲ ಮೂರ್ಹೊತ್ತು ಮನೇಲೆ ಇರ್ತಿನಿ. ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇದೆ ಏನೂ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ
ನಾನು : ಸರಿ ಸರಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಧೃಷ್ಠವಂತೆ
ಅನಿತಾ : ಯಾಕೆ
ನಾನು : ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಧಿಯಲ್ಲ ಅಧಿಕೆ ಹಾಗ್ ಹೇಳ್ಧೆ ಅಷ್ಟೇ
ಅನಿತಾ : ಹೌಧು ನೀವ್ ಯಾಕ ಇನ್ನು ಮದ್ವೆ ಆಗಿಲ್ಲ
ನಾನು : ಸುಮ್ನೆ ಮದ್ವೆ ಯಾಕ ಆಗ್ಬೇಕು
ಅನಿತಾ : ಹಾ ಇದೇನ್ ಹೇಗ್ ಹೆಳ್ತಿಯ ಯಾಕ ಮದ್ವೆ ಆಗೋಲ್ವಾ ಸುಮ್ನೆ ಯಾಕ್ ಲೈಫ್ ನ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ
ನಾನು : ಇಲ್ಲ ಆಗತೀನಿ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಇದ್ರು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಧೇ ಇದ್ರು ಕಷ್ಟ. ಸರಿ ನಿಮಗೆ ನಿದ್ಧೆ ಬರ್ತಿಲ್ವ
ಅನಿತಾ : ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಿಧಿಯ?
ನಾನು : ಹೂ ಇವಾಗ ಬರ್ತಿದೇ. ಸರಿ ನಾನು ಮಾಳ್ಕೋತೀನಿ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್
ಅನಿತಾ : ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್
ಅನಿತಾ : ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ
ನಾನು : ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇವಾಗ್ ಕಾಫಿ ಮಾಡಬೇಕು
ಅನಿತಾ : ಇವಾಗ ಎಧಿಧೀರ?
ನಾನು : ಹೌಧು ನೀವೇನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿಧಿರ
ಅನಿತಾ : ನಾನು ಆವಾಗ್ಲೇ ಎದ್ಧು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿಧಿನಿ
ನಾನು : ಸರಿ
ಅನಿತಾ : ನನ್ ಮಗಳು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಊರಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ ಬರ್ತೀಯ ಅಂತ
ನಾನು : ನಿಮಗೆ ಮಗಳು ಇಧಾಳ?
ಅನಿತಾ : ಹೌಧು 9 ವರ್ಷ ಅವ್ಳಿಗೆ
ನಾನು : ಅಸ್ಟ್ ದೋಡ್ದ್ ಮಗಳು ಇಧಾಳ ನಿಮಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ಟ್ ವರ್ಷ
ಅನಿತಾ : 34 ವರ್ಷ ಯಾಕೆ ಇಧನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿಧಿಯ ನಿಂಗೆ ಎಸ್ಟ್ ವರ್ಷ
ನಾನು : ನಂಗೆ ಇನ್ನು 27. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೋಗು ಭಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಧೆ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ
ಅನಿತಾ : ಪರ್ವಾಗಿಲ ಬಿಡು
ನಾನು : ನೀವ್ ಈಸ್ಟ್ ಧೊಡ್ಡೋವ್ರು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ
ಅನಿತಾ : ನಂಗೇನ್ ಬೇಜಾರ್ ಇಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನಿತಾ ಅಂತಾನೆ ಕರಿ ಇಲ್ಲ ಹೋಗೆ ಭರೇ ಅಂತಾನೆ ಕರಿ ಪರ್ವಾಗಿಲ.
ನಾನು : ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಾಗೆ ಕರಿಯೋಧಿಲ್ಲ
ಅನಿತಾ : ಮತ್ತೆ ಇನ್ಹಾಗೆ ಕರೀತಿಯ
ನಾನು : ಹೋಗಿ ಭಾನ್ನಿ ಅಂತ
ಅನಿತಾ : ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ
ನಾನು : ನಾನು ಸ್ನನಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿನಿ
ಅನಿತಾ : ಸ್ನಾನಕ್ಕ ನಾನು ಬಂಧು ಯೇನಾಧೃ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಾ
ನಾನು : ಓಹ್ ಏನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿರಾ
ಅನಿತಾ : ನಿಮ್ ಬೆನ್ನ್ ಹುಜೋಧು
ನಾನು : ಹಾಹಾ ಏನು ಬೇಡ
ಅನಿತಾ : ಯಾಕೆ ನನ್ ಬರಬಾರ್ದಾ
ನಾನು : ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಧನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಸೋಕಾಗುತ್ತ
ಅನಿತಾ : ಯಾಕೆ ಯೇನಾಧೃ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಯಾನ
ನಾನು : ಏನು ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ
ಅನಿತಾ : ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನ್ ತೊಂದ್ರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇವಾಗ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು.
ನಾನು : ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು
ಅನಿತಾ : ಅದೇ ಫ್ರೀಡಂ ಭಾತ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಾನೇ
ನಾನು : ಹೌಧು
ಅನಿತಾ : ನಾನು ಹಾಗೇನೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೊಧು ಅಧ್ರಲೆನಿಧೇ
ನಾನು : ನೀವು ಈಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ
ಅನಿತಾ : ಏನು ಕಷ್ಟ ಮೂಡ್ ಬರುತ್ತಾ
Will continue

This content appeared first on new sex story .com

More from Kannada Sex Stories

Published by

Leave a Reply